Braikas līcis

Brayka līcis
Ēģipte, Marsa Alam
Novērtējums 8.3
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 25.2172, 34.8028

Braikas līcis

Brayka līcis
Ēģipte, Marsa Alam
Braikas līcis atrodas 23 km attālumā no Marsa Alam centra. Līcis ir aizsargāts no vējiem, tajā ir maiga smilšaina ieeja un bagātīgs koraļļu rifs. Slēgta tipa līcis, līča krastā atrodas Braykabay Royal Beach un Brayka Bay Beach Resort viesnīcas.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Nekas nav mainī jies. Visa tā pati pludmale, mī kstas smiltis, maiga jū ra. Mā jā s sapņ ojot par Sarkano jū ru, nopirku TRIBORD EASYBREATH masku (nav reklā ma, bet ļ oti iesaku) lietoš anas ē rtums un apskats izcils. Kreisajā pusē rifs ir skaists, pat nemaz nav dziļ š , un tajā ir daudz daudzkrā sainu zivju. Lionfish redzē ja sarkanī gu krā su, pirms tam tikai pelē kbrū nu. Cik skaista ir dziļ jū ra gar krastu! ) Daž ā du krā su koraļ ļ i ar saviem iemī tniekiem - aizrauj) Ž ē l, ka nav tehnikas zemū dens fotogrā fijā m.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Atpū tā mies Brayka Bay viesnī cā . Pludmale smilš aina, speciā li apavi nav vajadzī gi, bē rniem tas ir visvairā k. Rifs abā s lī č a pusē s. Ir nirš anas centrs. Pludmale rū pī gi iztī rī ta, milzī gs pluss viesnī cai! ) Zilais gā rnis svarī gi staigā gar krastu. Lī cis ir aizsargā ts no vē ja, kas ir svarī gi ziemai siltajā Ē ģ iptē . Ū dens ir kristā ldzidrs un tirkī za smaragda krā sā .
Apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
1. Uz Braikas lī ci gā jā m kā jā m no AURORA BAY MARSA ALAM 5 * viesnī cas (2.5 kilometrus uz ziemeļ iem). Lī cis nav liels, un koraļ ļ u ziņ ā ne ī paš i krā sains (redzē jā m daudz koš ā ku), bet savā ziņ ā interesants. platā ks un nedaudz krā sainā ks nekā Marsa Gabel el Rosas. Dzī vā s radī bas ir klā t, bet mazo krā saino nav daudz. Stingu bija daudz, mani pā rsteidza arotronu skaits, tajā skaitā ļ oti lieli, bezdelī gas un bukszivis.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Marsa Gabel el Rosas līcis
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Ēģipte, Marsa Alam
Daba
attālums: 1.4 km.
Uz kartes
Abū Dababas līcis
Novērtējums 8.3 - 4 atsaukt
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba, Pludmales
attālums: 15 km.
Uz kartes
Rifs Šaabs Marsa Alams
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba
apmeklējums: Par brive
attālums: 21 km.
Uz kartes
Rifs Šaabs Nakari
Nav atsauksmju
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba
apmeklējums: Par brive
attālums: 35.5 km.
Uz kartes
Marsa līcis Mubaraks
Novērtējums 8.6 - 5 atsauksmes
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba, Pludmales
attālums: 36.2 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE