Abū Dababas līcis

Abū Dababa, Abū Dababa
Ēģipte, Marsa Alam
Novērtējums 8.3
10 Pamatojoties 4 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 25.339, 34.7398

Abū Dababas līcis

Abū Dababa, Abū Dababa
Ēģipte, Marsa Alam
Abū Dababas līcis atrodas Sarkanās jūras piekrastē Ēģiptē, un tam ir taisnstūra forma. Līcis ir slavens ar savu līdzeno smilšaino dibenu, dzidru ūdeni un skaistajiem koraļļu rifiem. Abū Dababu iecienījuši niršanas, snorkelēšanas un pludmales aktivitāšu cienītāji.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (4)
Apceļots 1 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Lī cī ir divi rifi, katrs no tiem ganā s bruņ urupuč i. Galvenais ir izpeldē t uz laukiem, kur ir zā le. Burtiski 5 minū tē s. jū s vienmē r varat atrast milzī gu bruņ urupuci. Daž kā rt peld zivju bari. Dugons vē l nav ticies (
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Lī cī dzī vo milzī gi bruņ urupuč i, kuru diametrs sasniedz 1.5 metrus. Viņ i koš ļ ā zā li smiltī s lī č a vidū , nā k paelpot, dē j olas pludmalē . Tū ristu nav daudz, tā pē c no viņ iem pagaidā m ī paš i nebaidā s. Skats ir neaprakstā ms, kad tuvumā uznirst 200 gadus veca bū tne, rodas bijī ba. Stā sta, ka daž kā rt uzpeld jū ras govs (dugong), bet mē s to neievē rojā m š ajā lī cī , bet gan redzē jā m citā vietā , kur kuģ ojā m ar jahtu kā atseviš ķ u ekskursiju.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Rezervā ta teritorijā atrodas 2 5 * viesnī cas - Hilton un El Malikia Resort Abu Dabbab (agrā k saukta par Sol Y Mar). Es iemī lē jos š ajā vietā , kad 2012. gada oktobrī biju ekskursijā (pievienoju foto). Es redzē ju skaistas zivis, gandrī z braucu ar bruņ urupuci (viņ i man neļ ā va), bet viņ a mani izkakā ja, un jū s to neaizmirsī sit! Man izdevā s pē dē jā dienā nokļ ū t Solimarā (2013.
Apceļots 7 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7
2015. gada septembrī bijā m 2 reizes uz Abu Dabab lī ci. tas ir tikai 10 minū š u attā lumā no Kahramana Beach Resort 5 * viesnī cas, brauciet ar viesnī cas autobusu, bet par maksu -2 eiro no cilvē ka. ir smilš u lagū na (lī č a centrā ), un 2 rifi malā s. Man nepatī k tusē t uz smiltī m seklumā , lai gan, kad devā mies otro reizi, bija ļ oti vē jains, bija viļ ņ i, un es vienkā rš i š ū pojos pa viļ ņ iem pie krasta.
VIETAS TUVUMĀ
Braikas līcis
Novērtējums 8.3 - 3 atsaukt
Ēģipte, Marsa Alam
Daba, Pludmales
attālums: 15 km.
Uz kartes
Marsa Gabel el Rosas līcis
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Ēģipte, Marsa Alam
Daba
attālums: 16.4 km.
Uz kartes
Marsa līcis Mubaraks
Novērtējums 8.6 - 5 atsauksmes
Ēģipte, Marsa Alam
Atpūta, Daba, Pludmales
attālums: 21.2 km.
Uz kartes
Divino restorāns
Novērtējums 10.0 - 2 atsaukt
Ēģipte, Marsa Alam
Restorāni, kafejnīcas
attālums: 24.1 km.
Uz kartes
Rifs Port Ghalib
Novērtējums 7.8 - 4 atsaukt
Ēģipte, Marsa Alam
Daba
apmeklējums: Par brive
attālums: 24.1 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu