JAUNAS ATSAUKSMES
smilšu pilsēta
Vienkā rš i interesanti redzē t. Ekskursija bija iekļ auta Hurgadas apskates ekskursijā par kopē jo summu 6 USD. Nav ceļ vež a, neviena. Tu ej un paskaties pats...
 •  2 gadā atpakaļ
smilšu pilsēta
Tū ristiem ieeja - 10 USD Gida nav, ej bildē ties, palasi izkā rtnes par eksponā tiem, pie ieejas par papildus ir kamielis. maksa, jū s varat braukt ar pieskā rienu. Ir 2...
 •  3 gadā atpakaļ
smilšu pilsēta
Bijā m ekskursijā pa Lielo akvā riju, smilš u pilsē ta tika iekļ auta kā bonuss. Man ļ oti patika, ļ oti skaisti un profesionā li uztaisī ts, skulptū...
 •  4 gadā atpakaļ
parādīt vairāk ↓