Zalcburgas katedrāle

Svēto Rūperta un Vergilija katedrāle, Zalcburgas katedrāle, Zalcburgas katedrāle, Zalcburgas katedrāle
Austrija, Zalcburga
Novērtējums 9.0
10 Pamatojoties 2 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 47.7978, 13.0469

Zalcburgas katedrāle

Svēto Rūperta un Vergilija katedrāle, Zalcburgas katedrāle, Zalcburgas katedrāle, Zalcburgas katedrāle
Austrija, Zalcburga
Zalcburgas katedrāle ir slavena Romas katoļu katedrāle, viena no slavenākajām Austrijā. Pirmā baznīca tās vietā parādījās 774. gadā, bet 1167. gadā tā tika nodedzināta. Nodega arī pārbūvētais templis. Un līdz mūsdienām ir saglabājusies tikai nākamā katedrāles ēka, kas celta 1614.-1628.

Zalcburgas katedrāle ir ievērojama arī ar to, ka tajā tika kristīts Volfgangs Amadejs Mocarts.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (2)
Apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Svē to Rū perta un Vergilija katedrā le ir satriecoš s monumentā ls agrī nā baroka baznī cas arhitektū ras veidojums. Apmeklē tā jus sagaida lieliskā galvenā fasā de, kas veidota no Untersbergas kalna marmora. Katedrā les lielais dā rgums ir bronzas fonts (1311) ar lauvā m (1200), kur savulaik tika kristī ti Volfgangs Amadejs Mocarts un Dž ozefs Mors. Krā š ņ as galvenā s ē rģ eles, oriģ inā lie vā rti (vē sturiskie datumi uz vā rtu rež ģ iem - 774.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8
Pirmā baznī cas ē ka š ajā vietā datē ta ar mū su ē ras pirmo gadsimtu. Paš reizē jā ē ka, kas kļ uva par pirmo baroka stila katedrā li vā ciski runā još ajā s zemē s, celta jau 16. gadsimtā . Mū sdienā s katedrā lē ir 11 altā ri un 5 (!!! ) viena no otras neatkarī gas ē rģ eles. Salzburger Dom ir slavena arī ar fontu, kurā tika kristī ts Volfgangs Amadejs Mocarts.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Skulptūra Sirdsapziņas apmetnis
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Austrija, Zalcburga
Pieminekļi un pieminekļi
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Zalcburgas rezidence un galerija
Nav atsauksmju
Austrija, Zalcburga
Arhitektūra, Muzeji
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Kapitelplatz laukums
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Austrija, Zalcburga
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Residenzplatz laukums
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Austrija, Zalcburga
Arhitektūra, Stats
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
Skulptūra Ebro dvēsele
Novērtējums 7.0 - 1 pārskats
Austrija, Zalcburga
Pieminekļi un pieminekļi
attālums: 0.1 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu