Tematiskais parks Warner Bros. Pasaule

Warner Bros. World, Warner Bros. wold
AAE, Abu dabī
apmeklējums: Apmaksāts
Novērtējums 10.0
10 Pamatojoties 3 atsauksmes
Abonējiet atsauksmes:
Abonementa iestatīšana Uzrakstīt atsauksmi
GPS: 24.4942, 54.6014

Tematiskais parks Warner Bros. Pasaule

Warner Bros. World, Warner Bros. wold
AAE, Abu dabī
Warner Bros. World Abu Dhabi ir iekštelpu atrakciju parks ar gaisa kondicionētāju Abū Dabī. Parku pārstāv sešas tematiskās zonas: Dynamite Gulch, Gotham City, Cartoon Junction, Bedrock, Warner Bros Plaza, Metropolis. Viesus izklaidē populāri varoņi no Warner Bros franšīzēm: Supermens, Betmens, Brīnumsieviete, Kaķsieviete, Ūdensvīrs, The Flintstones, Scooby-Doo, Toms un Džerijs, Bucks Bunny un daudzi citi.
Dodieties spoku medībās ar Skūbiju Dū, glābiet pasauli no ļaunuma ar Supermenu, atvairiet uzbrukumu galaktikai, daudzas atrakcijas darbojas 3 d un 4 d sistēmās, un parka viesi ir pilnībā iegrimuši notikumu ciklā. Teen Titans Training Academy apmeklētāji varēs demonstrēt savas superspējas kopā ar leģendārajiem Tīņu Titāniem, bet Galactic Odyssey maģiskā pasaule aizvedīs kosmosā uz nezināmām pasaulēm.
Karikatūra Junction, multfilmu varoņu pasaule, piedāvā Tom and Jerry Swiss Cheese Spin — amerikāņu kalniņu braucienu, kurā pieaugušie un bērni var doties jautrā vajāšanā, kas ir pilna ar līkločiem.

ATSAUKSMES
Visas atsauksmes (3)
Apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 10
Mē s apmeklē jā m jauno Warner Brothers World atrakciju parku Abū Dabī.2019.  gada maijā . Pirms tam viņ i atradā s prā mju parkā un kustī bas vā rtos Dubaijā . Warner Bros. Pasaules parks bija mans mī ļ ā kais. Parks tika atvē rts 2018.  gada vasarā . Mū sdienī gi braucieni ar pilnī gu iegremdē š anu sniedz vairā k emociju nekā vienkā rš i amerikā ņ u kalniņ i Ferrari parkā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Gribu padalī ties ar jums nereā li forš ā vietā jaunajā Warner Brothers atrakciju parkā Dubaijā . Tā mums ieteica Dubaijas uzņ ē mumā Turistino, kad viņ i lū dza atrast interesantas vietas ģ imenes atpū tai ar mazu bē rnu. Teikt, ka š eit varat pavadī t visu dienu, tas ir nepietiekami. Bē rniem - ī sta paradī ze, visur pazī stami mī ļ ā kie multfilmu varoņ i, kā arī braucieni tā dā paš ā stilā .
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
Apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10
Atrakciju parks, ko var novē rtē t kā "pā ri par visu uzslavu". Š ī ir ideā la vieta atpū tai ar visu ģ imeni, kur visa diena paies kā mirklis, un emocijā m nebū s robež u. Parks ir vienkā rš i milzī gs, tas var uzņ emt trī s desmitus braucienu, pastā vī gus š ovus un tikš anā s ar jū su iecienī tā kajiem varoņ iem, tostarp Betmenu, Supermenu, Bucks Bunny, Flinstouniem, Tomu un Dž eriju un daudziem citiem.
vēl nav komentāru | Atstājiet savu komentāru
VIETAS TUVUMĀ
Yas sala
Nav atsauksmju
AAE, Abu dabī
Atpūta, Izklaide
attālums: 0.7 km.
Uz kartes
Tematiskais parks Ferrari World
Novērtējums 8.7 - 3 atsaukt
AAE, Abu dabī
Atpūta, Izklaide
attālums: 1.4 km.
Uz kartes
Ekopilsēta Masdaras pilsēta
Novērtējums 9.0 - 1 pārskats
AAE, Abu dabī
Ielas, laukumi, skatu punkti, Izklaide
attālums: 7.6 km.
Uz kartes
Zooloģiskais dārzs Emirates Park
Nav atsauksmju
AAE, Abu dabī
Daba, Izklaide
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 9.4 km.
Uz kartes
Falcon klīnika Abū Dabī
Nav atsauksmju
AAE, Abu dabī
Izklaide
apmeklējums: Apmaksats
attālums: 13.8 km.
Uz kartes
JAUTĀJUMA ATBILDE
Nav jautājumu