Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Bialki Tatranska

Nav ziņojumu par Bialka Tatranska   Rakstiet
Tūristu stāsti par Bialka Tatranska pievienot stāstu
Laba viesnīca
Viesnī cu apmeklē ju informatī vā s ekskursijas ietvaros. Tas atrodas klusā Bialka Tatranska ciematā , 15 km attā lumā no Zakopanes, pretstatā tam, š eit jū s sagaida miers un klusums.
 •  8 gadiem atpakaļ
Lieliska viesnīca ģimenēm ar bērniem
Viesnī ca tika apmeklē ta reklā mas tū res ietvaros. Lieliska vieta bē rniem un viņ u vecā kiem. Bē rniem ir š ika bē rnu zona ar lī ku spoguļ u gaiteni.
 •  8 gadiem atpakaļ
Atslābini prātu un ķermeni!!! Pansija Bānija
Pansionā tu apmeklē ju reklā mas tū res ietvaros. Š ī patieš ā m ir iespē ja atpū sties gan dvē seli, gan ķ ermeni!
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Bialka Tatranska