Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Belsko-Biāli

Nav ziņojumu par Belsko-Biāle   Rakstiet
Tūristu stāsti par Belsko-Biāle pievienot stāstu
Parasta tranzīta viesnīca
Viesnī ca divas zvaigznes, numuri DBL, TWIN. TV (arī krievu valodā ) ir, tī rs, pieejams WiFi. Duš as un tualetes zona ir ļ oti maza.
 •  8 gadiem atpakaļ
Skapju telpa!
Viesnī ca pirms Zakopanes bija tranzī tā aiz Vī nes, tā pē c tā s atraš anā s vieta (apmē ram pa vidu) ir pamatota, bet te nu paš as viesnī cas izvē le.
 •  11 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Belsko-Biāle