Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Gaafu Dhaalu atols

Nav atrakciju Gaafu Dhaalu atols
Nav ziņojumu par Gaafu Dhaalu atols   Rakstiet
Tūristu stāsti par Gaafu Dhaalu atols pievienot stāstu
Viesnīca ir lieliska!!!
No pirmajiem soļ iem uz salas jū s varat nekavē joties atpū sties, viesnī cas darbinieki darī s visu, lai to panā ktu. Klusums un miers.
 •  3 gadā atpakaļ
Neaizmirstami iespaidi no pirmā ceļojuma uz Maldivu salām
Pirms ceļ ojuma uz Maldivu salā m ilgu laiku pavadī ju, izvē loties sev piemē rotā ko apmeš anā s vietu mā jī gā viesnī cā , kas ir attā linā ta no ziņ kā rī go acī m.
 •  10 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Gaafu Dhaalu atols