Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Zabljaka

Nav ziņojumu par Zabljak   Rakstiet
Tūristu stāsti par Zabljak pievienot stāstu
Zabljak
 •  12 gadiem atpakaļ
Zabljak
 •  12 gadiem atpakaļ
Labākā viesnīca Zabljakā
Mē s ilgi un rū pī gi izvē lē jā mies viesnī cu, kad pirmo reizi ieradā mies Zabljakā . Mē s redzē jā m daž as viesnī cas un dzī vokļ us.
 •  13 gadiem atpakaļ
Nacionālais parks "Durmitor" - Melnkalnes "jāredz".
Vispirms es jums pastā stī š u par viesnī cu vai drī zā k par Razvrsje kempingu. Š is ir diezgan liels automaš ī nu kempings, tač u tajā paš ā laikā ir daudz kotedž u katrai gaumei un budž etam.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Zabljak