Brīvdienas Melnkalnē

Rakstīts: 26 septembris 2013
Ceļošanas laiks: 14 — 28 jūlijā 2013
Viesnīcas vērtējums:
6.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 6.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 7.0
Infrastruktūra: 6.0
Pirmo reizi atpū tā s ar ģ imeni Melnkalnē . Villa kopumā atbilst aprakstam, izņ emot sekojoš o: villai nav savas pludmales, blakus atrodas tikai Kamenevo pludmale un Maestral hotel pludmale; mazs minimā rkets neatbilst lielveikala nosaukumam. Istabas mazas un mā jī gas, virtuve ļ oti maza (viens cilvē ks ar grū tī bā m griež as), vannas istaba apvienota un arī maza, balkoni ar skatu uz jū ru tikai 2. stā vā ir pietiekami lieli, lai tur varē tu pasē dē t un uzklā t galdu. Apkalpoš ana numurā ir normā la, tī rī š ana notika mū su prombū tnē , neviens netraucē ja atpū sties. Jū s varat ē st pludmalē vai doties cauri tuneli uz Rafailovici. Melnkalnei patika visi iespaidi š ajā pā rskatā nevar pateikt.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu