Mitrovičs 2

Rakstīts: 15 jūlijā 2013
Ceļošanas laiks: 7 — 14 jūlijā 2013
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 10.0
Viesnī ca tagad ir pā rdoš anā un atrodas Dalex studijā . Atrodas aiz viņ a. Pacieš ama naktsmī tne ir klusa, 10 minū tes lī dz jū rai. Vakariņ ojā m Rafailovici (10 minū tes no pludmales caur tuneli) restorā nā Obala, kompleksā s pusdienas 5.5 eiro, ē dienkarte nedē ļ ā neatkā rtojā s. Blakus minimā rkets.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu