Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Cetinje

Nav ziņojumu par Cetinje   Rakstiet
Tūristu stāsti par Cetinje pievienot stāstu
Ļoti veca viesnīca
Bija š ajā viesnī cā saskaņ ā ar programmu Legends of Melnkalnes no uzņ ē muma Mars Travel. Mē s palikā m š ajā viesnī cā.
 •  5 gadiem atpakaļ
Ilgas...
Cetinje man š ķ ita diezgan garlaicī ga. Ja jū s neinteresē pareizticī go vē rtī bas, tad papildus slavenajam Cetinje klosterim (visu vietē jo ekskursiju galvenais mē rķ is) varat apmeklē t muzeju - kā dreizē jo Melnkalnes kara...
 •  8 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Cetinje