Villa klusā vietā Budvā

Rakstīts: 7 oktobris 2016
Ceļošanas laiks: 4 — 11 septembris 2016
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 10.0
Infrastruktūra: 6.0
Tū roperators mums ieteica apmesties villā , jo tā ir daudz izdevī gā ka par viesnī cu. Melnkalne ir ļ oti skaista valsts, un mē s daudz ceļ ojā m un redzē jā m to. Tā pē c man vajadzē ja plaš u teritoriju vai baseinu. Netā lu, pilsē tā , tī rs un jā tī ra. Villa, protams, ir skaļ i pateikts. Tas ir vairā k kā dzī voklis. Mums jā bū t gataviem, š eit pieticī gi. Bet sū dzī bu nav, tī rī ja katru dienu, mainī ja gultas veļ u un dvieļ us un pat bez dzeramnaudas - atstā jā m tikai ceļ ojuma beigā s.
Villa atrodas ideā lā vietā , mierī gā un galvenais klusā vietā , mums bija labs skats no balkona, mums paveicā s. Uz grī das bija dē lis ar gludekli, var gludinā t. Arī internets bija, bet vā jš un biež i vien atslē gts.
Kopumā ļ oti apmierinā ts. Lē ti, ē rti, tī ri un klusi - ko vē l vairā k vajag!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu