Svarog Villa 3*– Atsauksmes

4
Novērtējums 8.010
10.0 Numurs
8.0 apkalpošana
9.0 Tīrība
4.5 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Villa uzcelta 2019. gadā. Atrodas otrajā līnijā, aiz ceļa. 2 km no Budvas. Blakus visa nepieciešamā infrastruktūra - akvaparks, aptieka, nacionālās virtuves restorāns stari hrast, pludmalē var nogaršot ēdienus no azurro picērijas un restorāna maxim, 15 minūšu gājiena attālumā atrodas mohito diskotēka.Vairāk →
аватар VELIKAYA1717
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba viesnī ca Beč ič i. Tiem, kurus interesē pludmale, vajadzē tu apsvē rt tikai š o ciematu, jo. nav iespē jams doties tieš i uz Budvas pludmali! Tā ds cilvē ku pū lis, cilvē ki vienkā rš i mudž , pludmales š auras. Beč ič os š is bizness ir daudz labā ks, kaut vai tā pē c, ka pludmales josla ir daudz platā ka, salī dzinā jumam 4 reizes. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca Beč ič i. Tiem, kurus interesē pludmale, vajadzē tu apsvē rt tikai š o ciematu, jo. nav iespē jams doties tieš i uz Budvas pludmali! Tā ds cilvē ku pū lis, cilvē ki vienkā rš i mudž , pludmales š auras.
Beč ič os š is bizness ir daudz labā ks, kaut vai tā pē c, ka pludmales josla ir daudz platā ka, salī dzinā jumam 4 reizes. Labā kā pludmale, protams, ir Queen Hotel pludmale. Jū ra ir tī ra, un kā ds patī kams pā rsteigums silts!
Mī nuss ir viesnī cas vestibils, wi-fi ir bezmaksas, bet tā nav istabā s.
Viesnī ca ir tī ra, personā ls draudzī gs un smaidī gs.
Melnkalne vilinā ja ar gleznainiem skatiem.
аватар irjh1i8p
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Bija 4 naktis. Steidzā s ar sievu bez bē rniem. Pirmkā rt, viņ i rezervē ja č etrus Ivanovič us 2016, bet viņ i mums to neapstiprinā ja un piedā vā ja š os trī s. Pati viesnī ca ir bumba, viss jauns, viens mī nuss - visu laiku grī da netika tī rī ta, tikai gulta saklā ta un atkritumi izvesti. … Tomēr ▾ Bija 4 naktis. Steidzā s ar sievu bez bē rniem. Pirmkā rt, viņ i rezervē ja č etrus Ivanovič us 2016, bet viņ i mums to neapstiprinā ja un piedā vā ja š os trī s.
Pati viesnī ca ir bumba, viss jauns, viens mī nuss - visu laiku grī da netika tī rī ta, tikai gulta saklā ta un atkritumi izvesti. Visas istabas ar skatu uz jū ru, bijā m pirmajā stā vā , pirmais stā vs ļ oti augsts, skats krā š ņ s pat pirmajā . Paš as viesnī cas atraš anā s vieta ir lieliska, neskatoties uz to, ka tā atrodas virs ceļ a, bet 1-2 minū tes no jū ras. Ir tikai viens mī nuss - nu nav tē jkanna, tē jkanna un gludinā mais dē lis ar gludekli pirmajā stā vā aiz reģ istratū ras durvī m, bet visā di citā di viss ir super. Liels televizors, vannas istaba bez pelē juma ar pilnī bā funkcionē još u santehniku, liela mī ksta gulta, individuā ls gaisa kondicionē tā js, moderns lifts. Vietnē esoš ā s fotogrā fijas ir pilnī gi patiesas. Pagrabā ir garā ž a, uz cik vietā m - nezinu, laikam par maksu. Ja istabā bū tu mini virtuve, cena nebū tu bijusi. Tuvumā ir divi pā rtikas veikali, ja ej pa ceļ u, kur atrodas viesnī ca, pirmais ir mini veikals, otrs Tirgus atrodas tā lā k (4-5 minū š u gā jienā no viesnī cas), bet tas ir lielā ks un labā ks (pē c Melnkalnes standartiem). ).
аватар 123Serg
 •  apceļots 4 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Laba viesnī ca, viss tī rs un skaists, kā bildē , ļ oti pieklā jī gs personā ls, vienmē r sirsnī gi smaida, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, bet jā atgā dina par istabas uzkopš anu, krievu valodu zina ar grū tī bā m, bet valoda viņ iem ir radniecī ga uz mū sē jiem (lai gan ukraiņ iem bū s vieglā k sazinā ties))) mī nus š is ir ļ oti trokš ņ ains galvenais ceļ š viesnī cas priekš ā , vē lams ņ emt telpas virs 4. … Tomēr ▾ Laba viesnī ca, viss tī rs un skaists, kā bildē , ļ oti pieklā jī gs personā ls, vienmē r sirsnī gi smaida, dvieļ i tiek mainī ti katru dienu, bet jā atgā dina par istabas uzkopš anu, krievu valodu zina ar grū tī bā m, bet valoda viņ iem ir radniecī ga uz mū sē jiem (lai gan ukraiņ iem bū s vieglā k sazinā ties))) mī nus š is ir ļ oti trokš ņ ains galvenais ceļ š viesnī cas priekš ā , vē lams ņ emt telpas virs 4. stā va...pa logu pavē rsies skaists skats , nav tē jkannas! bet paņ ē mā m lī dzi katlu)) drē bju ž ā vē tā ju arī nav, bija jā pē rk striķ is par 3 eiro. WiFi darbojas ļ oti labi, nav jā iegā dā jas vietē jā SIM karte
Pludmale ir 5-7 minū tes, pludmale ir ļ oti laba, bet vakarā krastā ir dubļ i. Uz paklā jiņ iem var sauļ oties, lietussargu vē lams iegā dā ties par 8-15 eiro.
Netā lu no kafejnī cas stari hrast par 3 ar mī nusu, ilgi jā gaida, kad uznā ks viesmī lis, tualetes netī ras, krieviski nesaprot, angliski arī nesaprot. . . ļ oti ceru ka viesnī cai bū s sava kafejnī ca
Kas attiecas uz paš u Melnkalni, tā ir ļ oti skaista, bet ļ oti dā rga, par š o naudu var paņ emt divas Turcijas vai trī s Ē ģ iptes, kur bū s viss iekļ auts. . . mē s arī nokļ uvā m lietū , bija divas dienas, tā pē c pirms jums ej, paskaties precī zus laikapstā kļ us. . . vē l viens mī nuss mū s nebrī dinā ja tū rfirmas, ka 10 no rī ta viņ us izliek no viesnī cas, lai gan mums bija lidmaš ī na 18:30, paldies viesnī cas darbiniekiem, ka ļ ā va mums palikt ilgā k)
аватар sydor.taras.vol
Pilnī gi jauna viesnī ca. Numurs ar skatu uz jū ru, plaš s numurs un vanna un duš a. Santehnika, mē beles un vispā r viss kā tikai no veikala. Jū ra aizņ ems daž as minū tes lī dz lielai oļ u pludmalei. Lai normā lā tempā uzbū vē tu, tas aizņ em apmē ram pusstundu. … Tomēr ▾ Pilnī gi jauna viesnī ca. Numurs ar skatu uz jū ru, plaš s numurs un vanna un duš a. Santehnika, mē beles un vispā r viss kā tikai no veikala. Jū ra aizņ ems daž as minū tes lī dz lielai oļ u pludmalei. Lai normā lā tempā uzbū vē tu, tas aizņ em apmē ram pusstundu.
Netā lu atrodas liels lielveikals (5 minū š u gā jienā ), kur viņ i pē rk iegā dā to gaļ u, restorā ns un autobusu pietura.

No trū kumiem tikai sī kumi, kas neietekmē ja kopē jo patī kamo villas iespaidu:
- nav tē jkannas
- nez kā pē c nebija š ampū na;
- Daž reiz ir grū ti sazinā ties ar personā lu: angļ u valoda nav, krievu valoda ir sarež ģ ī ta.

Kopumā jauna villa ar lielisku atraš anā s vietu un numuriem ar skatu uz jū ru.


VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Вилла построена в 2019 году. Расположена на второй линии, за дорогой. В 2 км от Будвы. Рядом есть вся необходимая инфраструктура — аквапарк, аптека, ресторан национальной кухни stari hrast, на пляже можно отведать блюда из пиццерии azurro и ресторана maxim, в 15 минутах ходьбы — дискотека mojito.

Atrašanās vieta Вилла расположена в поселке Бечичи, напротив гостиницы «Сплендид», в 50 м от почты и ближайшего магазина.
Pludmales apraksts Расстояние до пляжа — 70 метров. К пляжу можно добраться по надземному переходу.
  • 2. rinda
  • pilsētas pludmale
  • smilšu un oļu pludmale
Viesnīcā

Стойка регистрации, открытая терраса с видом на море, питание в ресторане виллы Ivanovic 2016.

  • lifts
Izklaide un sports Водные виды спорта (платно). через дорогу (при гостинице mediteran) находится аквапарк (платно).
  • ūdens aktivitātes
Telpu apraksts

Всего 23 номера класса люкс (двух и трехместные) и 3 апартамента.

Lux Room SV: в номере французская кровать, возможность дополнительного места. Площадь номера 15-25 м. Максимальное размещение 3 человека.

Lux Studio SV: однокомнатный номер на последнем этаже с мини-кухней, французская кровать и односпальная кровать. Площадь номера 25 м. Максимальное размещение 3 человека.

Lux АРР 04 SV: двухкомнатный номер на последнем этаже, в спальне французская кровать, в гостиной диван, кухня, обеденная зона, cейф. Площадь номера 35 м. Максимальное размещение 4 человека.

Istabās

Кондиционер, интернет, плазменный телевизор, холодильник, чайник, ванная комната с душевой кабиной, фен, балкон с видом на море.

Adrese Бечичи, Черногория
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 2-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчано-галечный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть водные развлечения.