Weekend Boutique Hotel 5*– Atsauksmes

7
Novērtējums 9.110
№1 viesnīcas reitingā Kišiņeva
8.5 Numurs
9.3 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.5 Uzturs
9.3 Infrastruktūra
WEEKEND BOUTIQUE HOTEL ir pirmā dizaina viesnīca Kišiņevā, kas izceļas ar savu oriģinālo arhitektūru un unikālu dizainu. Izsmalcināta apkalpošana un izsmalcināta atmosfēra – ar to WEEKEND BOUTIQUE atšķiras no citām Kišiņevas viesnīcām.Vairāk →
аватар Xyligan9
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Es apmeklē ju Moldovu. Man bija vajadzī gs ilgs laiks, lai izlemtu par viesnī cu. Es izvē lē jos Weekend Boutique Hotel un nekad neesmu nož ē lojusi savu izvē li. Man ļ oti patika viss: gan personā ls, gan numurs, gan paš as viesnī cas dizains. Un cena izrā dī jā s ļ oti laba! Noteikti tur atgriezī š os vē lreiz. … Tomēr ▾ Es apmeklē ju Moldovu. Man bija vajadzī gs ilgs laiks, lai izlemtu par viesnī cu. Es izvē lē jos Weekend Boutique Hotel un nekad neesmu nož ē lojusi savu izvē li. Man ļ oti patika viss: gan personā ls, gan numurs, gan paš as viesnī cas dizains. Un cena izrā dī jā s ļ oti laba! Noteikti tur atgriezī š os vē lreiz
аватар elena.syrovets
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Tā bija pā rsteidzoš a pieredze, viesnī cai ir savs unikā ls stils, tas atgriež jū s Merilinas Monro laikos. Personā ls vienmē r ir izpalī dzī gs un patī kams neatkarī gi no tā . Bet ē diens, ak dievs, ir garš ī gs un par labu cenu, ņ emot vē rā , ka tam ir tradicionā ls un japā ņ u ē diens. … Tomēr ▾ Tā bija pā rsteidzoš a pieredze, viesnī cai ir savs unikā ls stils, tas atgriež jū s Merilinas Monro laikos. Personā ls vienmē r ir izpalī dzī gs un patī kams neatkarī gi no tā . Bet ē diens, ak dievs, ir garš ī gs un par labu cenu, ņ emot vē rā , ka tam ir tradicionā ls un japā ņ u ē diens. Iesaku visiem to apmeklē t pē c iespē jas ā trā k, labi gan biznesa ceļ otā jiem, gan ģ imenē m.
аватар koycheva
 •  apceļots 10 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Labs un tī rs. . . garš ī gs ē diens!! ! vispā r š eit ir vē rts apstā ties … Tomēr ▾ Labs un tī rs. . . garš ī gs ē diens!! ! vispā r š eit ir vē rts apstā ties
аватар
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Sveiki! Nesen apmeties š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā ! Numuri ir skaisti, plaš i un ē rti. Personā ls ir draudzī gs, atsaucī gs; virtuve ir lieliska! Man ļ oti patika! Iesaku puiš iem, ja esat Kiš iņ evā , noteikti apstā jieties!. … Tomēr ▾ Sveiki! Nesen apmeties š ajā brī niš ķ ī gajā viesnī cā ! Numuri ir skaisti, plaš i un ē rti. Personā ls ir draudzī gs, atsaucī gs; virtuve ir lieliska! Man ļ oti patika! Iesaku puiš iem, ja esat Kiš iņ evā , noteikti apstā jieties!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар liliuncic
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
… Tomēr ▾
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
LIELISKI BRĪ VDIENI Š AJĀ VIESNĪ CĀ … Tomēr ▾ LIELISKI BRĪ VDIENI Š AJĀ VIESNĪ CĀ
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Bijā m Moldovā ziemas brī vdienā s! Uzturē jā s Weekend Boutique Hotel! lieliska viesnī ca! cenas ir pieņ emamas. lieliski atpū tā s … Tomēr ▾ Bijā m Moldovā ziemas brī vdienā s! Uzturē jā s Weekend Boutique Hotel! lieliska viesnī ca! cenas ir pieņ emamas. lieliski atpū tā s
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар mancovscaia88
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Ziemā es pirmo reizi viesojos Moldovā . Man bija vajadzī gs ilgs laiks, lai izlemtu par viesnī cu. Es izvē lē jos Weekend Boutique Hotel un nekad neesmu nož ē lojusi savu izvē li. Man ļ oti patika viss: gan personā ls, gan numurs, gan paš as viesnī cas dizains. … Tomēr ▾ Ziemā es pirmo reizi viesojos Moldovā . Man bija vajadzī gs ilgs laiks, lai izlemtu par viesnī cu. Es izvē lē jos Weekend Boutique Hotel un nekad neesmu nož ē lojusi savu izvē li. Man ļ oti patika viss: gan personā ls, gan numurs, gan paš as viesnī cas dizains. Un cena izrā dī jā s ļ oti laba! Noteikti tur atgriezī š os vē lreiz.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Līdzīgas viesnīcas

WEEKEND BOUTIQUE HOTEL - первая дизайнерская гостиница в Кишиневе, которая отличается своеобразной архитектурой и неповторимым дизайном. Изысканный сервис и утонченная атмосфера - вот что отличает WEEKEND BOUTIQUE от других отелей в Кишиневе.

Atrašanās vieta Гостиница расположена в самом сердце города Кишинева, рядом с главными достопримечательностями, крупными деловыми и развлекательными центрами. Выгодное месторасположение, которое занимает гостиница, позволяет каждому гостю без особых трудностей добраться в любую точку города.
Viesnīcā

В уютных ресторанах гостиницы WEEKEND BOUTIQUE HOTEL можно отведать европейскую и японскую кухню, а также фирменные блюда от шеф-повара и эксклюзивные десерты.

  • restorāns
  • autostāvvieta  FREE 
Telpu apraksts

23 комфортабельных номера рассчитанных как на одноместное, так и на двухместное проживание. Все номера оборудованы по последнему слову техники и отличаются роскошным интерьером. Каждый гость отеля может выбрать подходящий именно для него номер: от номера эконом-класса до шикарного люкса.

Tīmekļa vietne: Weekend Boutique Hotel
FAQ