Melody Hotel 4*– Atsauksmes

3
Novērtējums 8.710
8.7 Numurs
9.0 apkalpošana
8.3 Tīrība
7.7 Uzturs
6.7 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Telavivā, nelielas pastaigas attālumā no smilšu pludmales. No tās logiem un jumta terases paveras brīnišķīgs skats uz Vidusjūru un pilsētu. Viesnīca pieder Atlas boutique viesnīcu ķēdei.Vairāk →
аватар Potteryushechka
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Mē s ar vī ru nolē mā m piepildī t senu sapni un doties uz palmu, svē tvietu un izklaiž u valsti, proti, uz Izraē lu un uzreiz uz tā s galvaspilsē tu Telavivu. Vietas tur ir absolū ti satriecoš as! Katrs pats atradī s to, ko dvē sele lū dz. … Tomēr ▾ Mē s ar vī ru nolē mā m piepildī t senu sapni un doties uz palmu, svē tvietu un izklaiž u valsti, proti, uz Izraē lu un uzreiz uz tā s galvaspilsē tu Telavivu. Vietas tur ir absolū ti satriecoš as! Katrs pats atradī s to, ko dvē sele lū dz. No patiesi svē tā m vietā m lī dz izklaides klubiem ir neskaitā mi daudz to. Klimats ir pasaka, kurā gribas palikt. Protams, lai ī stenotu savu sapni, jums ir jā izvē las pasakains numurs un vienmē r ar skatu uz jū ru. Izvē lē jā mies č etrzvaigž ņ u viesnī cu ar muzikā lo nosaukumu Melodija. Un viņ i nezaudē ja, gan es, gan mani ticī gie bijā m apmierinā ti un atpū tuš ies godam. Tieš i pretī ieejai viesnī cā mū s sagaidī ja milzī ga palma, kas sniedzas lī dz otrajam stā vam, foto var redzē t š eit, lai es nebū tu nepamatots http://hotels. 1001 tur. ru/israel/tel_aviv/melody/ Viss, ko gribē ju: moderna, plaš a, bet mā jī ga un ne ar ko nesalī dzinā ma istaba ar skatu uz okeā nu pa milzī giem logiem, visur sterila tī rī ba, visi smaidī gi un draudzī gi, ir restorā ns un bā rs, apkalpoš ana numurā ir augstā kajā lī menī no 6:00 lī dz 23:00. Vannas istabas un istabas ir lieliskā stā voklī , mans iekš ē jais auditors š ņ ukstē ja no laimes. Un, starp citu, telpas ir iekā rtotas manā s mī ļ ā kajā s baltā s un zilā s krā sā s. Zemā k ir pasakaina, smilš aina pludmale ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem, netā lu no viesnī cas atrodas daudzi Izraē las izklaides centri (Telaviva ir slavena ar savu plaš o izklaides klā stu). Kopumā viss ir tā , kā tam jā bū t. Ja vē laties pasakas, iesaku visiem uz Telavivu! Jū s nenož ē losiet!
аватар Alex_classic
Viesnī ca Melody pieder pie Atlas viesnī cu ķ ē des, kas pazī stama ar savu oriģ inā lo pieeju katras viesnī cas dizainam – gan ā rē ji, gan iekš ē ji. Savdabī gi iekā rtoti gaiteņ i un kā pnes. . . Ē rta atraš anā s vieta - jū ra ir pā ri ceļ am, netā lu no ļ oti mā jī gā s "Metsizim" pludmales un Vecā s ostas (š ī ir ballī š u zona ar kafejnī cā m, bā riem, restorā niem un veikaliem). … Tomēr ▾ Viesnī ca Melody pieder pie Atlas viesnī cu ķ ē des, kas pazī stama ar savu oriģ inā lo pieeju katras viesnī cas dizainam – gan ā rē ji, gan iekš ē ji. Savdabī gi iekā rtoti gaiteņ i un kā pnes. . .
Ē rta atraš anā s vieta - jū ra ir pā ri ceļ am, netā lu no ļ oti mā jī gā s "Metsizim" pludmales un Vecā s ostas
(š ī ir ballī š u zona ar kafejnī cā m, bā riem, restorā niem un veikaliem). Karstajā laikā varat labi pavadī t laiku uz viesnī cas jumta. Un, kad ir vē ss, tad vienkā rš i apbrī nojiet skaistos Telavivas skatus.
Numuri ir mazi, nav balkonu. Bet dizains ir oriģ inā ls un lieliskā stā voklī ! Ir tē jas stū rī tis un seifs.
Ar ē dienu nav nekā du problē mu - brī niš ķ ī gas brokastis no rī tiem (augstā kā s kvalitā tes veselī gs ē diens) un Happy hour vakarā (ļ oti ē rti uzkost starp pusdienā m un vakariņ ā m).
Viesnī ca Melody nepavisam nav lē ts "č etrinieks". Tajā paš ā laikā cena atbilst kvalitā tei. Tā pē c iesaku tiem tū ristiem, kuriem vajag ne tikai pagulē t, paē st un kaut kur aizbē gt, bet arī ī paš u gaisotni, komfortu un draudzī gu apkalpoš anu.
Боковой фасад отеля. Человек, который ползет по стене - манекен :))) Фасад отеля Лобби Лобби Лобби Лобби Лобби Приколов в отеле хватает :)
аватар Vladimir47
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 8.0
MĒ S nakš ņ ojā m VIESNĪ CĀ MELODIJA 2012. GADA JŪ LIJĀ , VISPĀ RĒ JĀ M VIESNĪ CA PATIKA, IZMITINĀ Š ANA, IZMITINĀ Š ANA, TELPU STĀ VOKLIS - BEZ KRITIJAS. TĪ RĪ Š ANA IKDIENĀ - VIDĒ JĀ KVALITĀ TE. … Tomēr ▾ MĒ S nakš ņ ojā m VIESNĪ CĀ MELODIJA 2012. GADA JŪ LIJĀ , VISPĀ RĒ JĀ M VIESNĪ CA PATIKA, IZMITINĀ Š ANA, IZMITINĀ Š ANA, TELPU STĀ VOKLIS - BEZ KRITIJAS. TĪ RĪ Š ANA IKDIENĀ - VIDĒ JĀ KVALITĀ TE. DVIEĻ U UN GULTAS TĪ RĪ Š ANA KATRU DIENU, GALVENAIS TELPU TRŪ KUMS IR BALKONA TRŪ KUMS, KAS RADA GRŪ TĪ BAS AR PLUDŽ ES APĢ Ē RBU Ž Ā VĒ Š ANU, KAS Ļ OTI SLIKI Ž Ū ST. OTRAIS VIESNĪ CAS TRŪ KUMS IR ATRAŠ ANĀ S ATRAŠ ANĀ S ATRAŠ ANĀ S IELAS AR Ļ OTI INTENSĪ BU AUTOMAŠ Ī NU SATIKSMES. AR ATVĒ RTIEM LOGIEM, Ī PAŠ I NAKTS, TROKSNIS ISTABĀ BIJA SPĒ CĪ GS.
BROSTAS LABAS, BEZ DAŽ Ā DĪ BAS, BET VISU PIETIEK. JA KAUT KAS IR BEIDZIS, TOS NEKAVĒ JOTIES NOMAINA. No 17 lī dz 20 ZĀ LĒ VAR IEDARBĪ TIES- IR BALTAIS UN SARKANAIS SAUSAIS VĪ NS, AUGĻ I, DĀ RZEŅ I, TĒ JA, KAFIJA, CEPUMI.
PLUDMA 150 METRUS CAUR PARKU JŪ RA IR SEKLA UN SILTA, BET DAŽ Ā S VIETOS IR LIELI AKMEŅ I UN NEDROŠ I.
VISPĀ RĒ JĀ VIESNĪ CA IR LABA UN SAVU 4 ZVAIGZŅ U VĒ RTA.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Vecā Jaffa pilsēta
Novērtējums 10.0
Izraēla, Telaviva
Ielas, laukumi, skatu punkti, Stats
apustuļa Pētera baznīca
Novērtējums 10.0
Izraēla, Telaviva
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Park Mini Israel
Novērtējums 9.0
Izraēla, Telaviva
Izklaide

Отель расположен в городе Тель-Авив, в нескольких минутах ходьбы от песчаного пляжа. Из его окон и террасы на крыше открывается прекрасный вид на Средиземное море и город. Отель принадлежит к сети бутик-отелей Atlas.

Atrašanās vieta 30 км от аэропорта.
Pludmale
 • 3. un tālāk
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Камера хранения багажа, круглосуточная стойка регистрации, факс/ксерокопирование, доставка прессы, доставка еды и напитков в номер.

Курение на всей территории отеля запрещено.

 • restorāns
 • autonoma
 • droši
 • bezmaksas wi-fi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • izmitināšana ar dzīvniekiem  FREE 
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem
 • bērnu gultiņa  FREE 
 • aukle
Izklaide un sports
 • velosipēdu noma
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

В отеле 55 номеров (включая 2 джуниор-сьюта), большинство из стандартных номеров — с видом на тель-авивский пляж и парк Независимости.

Istabās

Кондиционер, многоканальное телевидение (ЖК-панель), бесплатный доступ к Wi-Fi, DVD- и MP3-плеер, кофейный уголок, мини-холодильник и мини-сейф (в том числе для ноутбука), фен.

Adrese 220 Hayarkon Street, Тель-Авив, 63504, Израиль
Tālruņi: +972 3-542-5555
Tīmekļa vietne: Melody Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 3-й пляжной линии или далее. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Для активных туристов есть прокат велосипедов (платно). В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Если Вам нужна помощь по уходу за ребенком, вы можете заказать услуги няни.