Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Džakarta

Džakarta (Java)
Džakarta (Java)
Džakarta (Java)
Džakarta (Java)
Džakarta (Java)
Muzeji  •  Arhitektūra  •  Ekskursijas  •  Cits...
Tūristu stāsti par Džakarta pievienot stāstu
Taizemes tūrisma vīzas iegūšana Džakartā
Gatavojoties ceļ ojumam, izmantojā m atsauksmes, diemž ē l daļ a informā cijas izrā dī jā s novecojusi. Ī sumā par savu pieredzi.
 •  6 gadiem atpakaļ
Džakarta tāda, kāda tā ir
Es dzī voju Dž akartā.2 mē neš us. dzī vojā m Sudirman Park apartamentos, kas bija diezgan ē rti - uzņ emš ana, tī rī š ana, 2 baseini, 2 dž akuzi, trenaž ieru zā le.
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Džakarta