Brīnišķīga viesnīca atpūtai

Rakstīts: 11 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 1 — 12 septembris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Ieraš anā s viesnī cā notika ar automaš ī nu. Uzņ emš ana pieklā jī ga, ā tra. Nakš ņ oš ana tī rā istabā ar skatu uz jū ru. Istaba sakopta, istabiņ as katru rī tu uzkoptas, personā ls patī kams! Numurā ir gaisa kondicionieris, plakanā ekrā na televizors, vannasistabā fē ns, viss darbojas. Laba paš izolā cija, kā zas nedzird, miers un klusums. Ē diens augstā lī menī , zivju, gaļ as, salā tu izvē le. Dzē rienus var pasū tī t vakariņ ā s. Lieliska vieta netā lu no priež u mež a ar daudzā m vā verē m. Bā ri, restorā ni uz katra soļ a. Ir kempinga zona. Ir vieta golfam, velosipē du noma, katamarā ni. Bē rniem ir daudz atpū tas pasā kumu. Viesnī cā ir peldbaseini ar sauļ oš anā s krē sliem un saulessargiem. Bū tī bā personā ls ir pieklā jī gs, draudzī gs, gatavs palī dzē t atrisinā t problē mas. Ledusskapja istabā nebija, bet pē c pieprasī juma atveda pusstundas laikā . Pā rē jais ir lieliski, viesnī ca ir brī niš ķ ī ga kopā ar brī niš ķ ī go personā lu!! ! ES iesaku!! !
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu

Rādīt citus komentārus …
аватар