Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Novigrad

Nav ziņojumu par Novigrad   Rakstiet
Tūristu stāsti par Novigrad pievienot stāstu
Brīnišķīga viesnīca atpūtai
Ieraš anā s viesnī cā notika ar automaš ī nu. Uzņ emš ana pieklā jī ga, ā tra. Nakš ņ oš ana tī rā istabā ar skatu uz jū ru.
 •  3 nedēļas atpakaļ
Jauka viesnīca
Š ajā viesnī cā nokļ uvā m nejauš i - pa pastu saņ ē mu TUI akcijas piedā vā jumu par ļ oti pievilcī gu cenu.
 •  8 gadiem atpakaļ


Vairāk par Novigrad