Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kefalonija

Tūristu stāsti par Kefalonija pievienot stāstu
Īsa ekskursija pa Grieķiju. IV daļa. Kefalonija, sāmu
Maza ekskursija pa Grieķ iju. I daļ a. Atē nas >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. II daļ a. Patras >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. III daļ a.
 •  5 gadiem atpakaļ
Īsa ekskursija pa Grieķiju. V daļa. Kefalonia, Lassi
Maza ekskursija pa Grieķ iju. I daļ a. Atē nas >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. II daļ a. Patras >>> Maza ekskursija pa Grieķ iju. III daļ a.
 •  5 gadiem atpakaļ
Noslēpumainā Kefalonija
Es nolē mu uzrakstī t š o atsauksmi, jo š ajā vietnē joprojā m nav nekā par š o brī niš ķ ī go salu. Ceļ ojums bija pirms pieciem mē neš iem, bet atmiņ as par š o brī niš ķ ī go Grieķ i...
 •  12 gadiem atpakaļ
Kefalonia (viesnīca Marina Bay)
. . brī niš ķ ī ga viesnī ca. . . klusa, mierī ga,...Viesnī cu iesaku pā riem ar bē rniem. . . vai vecā kiem pā riem, vai arī cilvē kiem, kuri vienkā rš i vē las doties pensijā.
 •  12 gadiem atpakaļ
Pludmales paradīze Kefalonijas salā.
Viesnī ca Marina Bay 3 * atrodas salas dienvidu daļ ā aizsargā jamā s Mundas pludmales krastā , kur jū lijā tiek dē tas bruņ urupuč a carriage-careta olas.
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kefalonija