Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Kosta Asāra

Nav ziņojumu par Kosta Asāra   Rakstiet
Tūristu stāsti par Kosta Asāra pievienot stāstu
Marina d'Or
No 06.09. 2012. lī dz 23.06. 2012. mē s atradā mies apartamentu viesnī cā Marina d’Or multiservice Divi pieauguš ie un bē rni 17 un 12 gadus veci.
 •  11 gadiem atpakaļ
Pieklājīga viesnīca
Viesnī ca ir ļ oti patī kama. Atrodas 5 minū š u gā jiena attā lumā no Kasteljonas centra. Arī netā lu, tieš i iepretim veikalam un vairā kiem restorā niem.
 •  11 gadiem atpakaļ
Mūsu brīvdienas Marina d Or
Labs dienas laiks. Pirmo reizi apmeklē jā m kompleksu Marina d Or, kas atrodas Castellé n provincē netā lu no Valensijas. Bijā m 5* viesnī cā , apkalpoš ana teicama, personā ls ļ oti patī kams, viesnī cas cenā bija iekļ auts ...
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Kosta Asāra