Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Baqueira-Berete

Nav atrakciju Baqueira-Berete
Nav ziņojumu par Baqueira-Berete   Rakstiet
Tūristu stāsti par Baqueira-Berete pievienot stāstu
Kā sapnī
Mē s devā mies pie radiem, viņ i mū s apmetinā ja Sol Vielha 4 * viesnī cā s, par kurā m mē s noteikti nenož ē lojā m, ir viss, kas nepiecieš ams lieliskai atpū tai, pirmkā rt, draudzī gs personā ls, kas vienmē...
 •  13 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Baqueira-Berete