Pirmā viesnīca, kurā atgriezos!

Rakstīts: 3 janvārī 2024
Ceļošanas laiks: 24 — 31 oktobris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 6.0
Nevaru teikt, ka viesnī ca atbilst visiem kritē rijiem, bet ļ oti piesaista un vilina))) Aktī va animā cija, garda virtuve (jū ras velš u cienī tā jiem tie ir tikai svē tki vē deram! ), patī kams personā ls. Apmetos super istabiņ ā ar izeju uz baseinu - fantastiska istabiņ a un skaists skats uz teritoriju. Lielus mī nusus nesaskatu, izņ emot internetu, kas nav pieejams, jā iegā dā jas vietē jā SIM karte.
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu