Sierra ir lieliska viesnīca ar ģimenisku atmosfēru

Rakstīts: 26 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 11 janvārī — 10 februāris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
SIERRA RESORT Š armā ir viena no labā kajā m viesnī cā m!
Renovē tas telpas, uzmanī gs un viesmī lī gs personā ls, zaļ a un skaista teritorija, ziemas laikā iesildī ti baseini, lieliska maltī te, garš ī gs saldē jums.
Atraš anā s vieta ir ideā la - SOHO laukums atrodas tieš i pie ieejas.
Uz pludmali varat staigā t pa Soho laukumu (6-7 minū tes) vai doties ar bezmaksas transfē ru (2 minū tes un esat pludmalē ).
Papildu paldies Mr. Mohameds Sobhijs – viņ š mums bija ļ oti uzmanī gs un izpalī dzī gs!
Dodieties tur bez vilcinā š anā s!
Novē lu Sjerrai tikai to labā ko!
Ar cieņ u, Evgenia
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu