Ļoti jauka viesnīca. Jaukas lietas. Wi-Fi bez maksas

Rakstīts: 21 janvārī 2023
Ceļošanas laiks: 8 — 15 janvārī 2023
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Ļ oti jauka viesnī ca. Personā ls bija profesionā ls un draudzī gs. Ē diens bija garš ī gs un daudzveidī gs. Lieliska animā cijas komanda. Viss ir lieliski: siltā laika baseini, dā rzs, SPA centrs un, protams, visas iespē jas, kas jums ir SOHO SQUARE. Mums bija lieliskas brī vdienas, un mē s noteikti atgriezī simies.
Tulkots automātiski no angļu valodas. Skatīt oriģinālu