Super viesnīca labai atpūtai

Rakstīts: 21 novembris 2022
Ceļošanas laiks: 2 — 9 oktobris 2022
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Š ī nav mana pirmā reize Sjerrā . Viesnī ca strauji attī stā s, un tas priecē . Pirmo reizi pirms 10 gadiem, un pat tad tas bija pā rliecinoš s 4 *, un tagad pā rē jo iespaidi ir vē l spilgtā ki! Visā dā ziņ ā š is ir 5*, lieliski numuriņ i, lielisks ē diens, ļ oti mā jī ga teritorija, baseini. Mē s ar prieku ieradī simies š eit vē lreiz!
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu