Ļoti glīts kūrorts un ļoti laipns personāls

Rakstīts: 25 marta 2024
Ceļošanas laiks: 22 — 30 marta 2024
Kam autore iesaka viesnīcu?: Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
10.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 10.0
apkalpošana: 10.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 10.0
Ļ oti laba viesnī ca! Labs ē diens, ļ oti tī ras telpas. Pie baseina vienmē r bija daudz vietas. Cilvē ki viesnī cā bija ļ oti draudzī gi. Vī rietis, kurš ieradā s uzkopt mū su istabu, bija ļ oti draudzī gs vī rietis, kurš iepazī stinā ja ar sevi mū su uzturē š anā s sā kumā . Tas nekavē joties radī ja spē cī gu uzticī bas saikni. Tā kā es biju veģ etā riete, viņ i man sagatavoja kaut ko ī paš u. Tač u bufetē bija liela izvē le arī veģ etā rieš iem. Noteikti ieteicams, ja vē laties doties uz Marsa Alamu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu