Viena no labākajām atvaļinājuma dienām

21 Novembris 2021 Ceļošanas laiks: no 13 Novembris 2021 ieslēgts 20 Novembris 2021
Reputācija: +375.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Š odien bija brī niš ķ ī ga diena. Ja vakar es gā ju gulē t nogurusi un gribē ju atpū sties. . . tad no rī ta pamodos ar traku vē lmi doties pē c jauniem piedzī vojumiem. Un ejam prom. . . batiskafs, nirš ana jū rā dziļ umā , un peldē š ana ar maskā m. . . Tad jaunā Marinas krastmala. . . Vecais zivju tirgus, kur milzī gs sortiments ar kalmā ru zivī m, garnelē m utt. Jū s pē rkat, un tie ir ar jums grilē ti. Lielo garneļ u kilograms sā kas no 9 USD, mē s paņ ē mā m par 13 USD. Viņ i to visu uzreiz sagatavoja mū su priekš ā . Tad kā jas nesa mani uz viņ u tirgu, kur bija veikali ar augļ iem. . . Mmmm. . . Seryozha mani izvilka no turienes aiz rokas. Zemenes, lielas un saldas 2$, mango 2.5$, un manas mī ļ ā kā s vī ģ es arī ir tikai 2$ (Zaporož je vasarā maksā ja vismaz 250 UAH). Pē c tam braucā m ar taksi, nokaulē jos par 4$, lai mū s aizvedī s lī dz viesnī cai (tas ir kā di 20 km), un visbeidzot devā mies uz jū ru. Ē diet, sagaidiet saulrietu un vienkā rš i izbaudiet š ī s unikā lā s valsts siltumu.

Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Фото из Батискафа под водой. Кстати у них тоже был фотограф, который подплывал со стороны моря, и Фотал нас возле окна. У него был корм, и рыбок подплывало очень много. Но короткое видео + фото, цена 70$.Я отказалась, но были люди которые брали это все удовольствие.
Новая набер Марина
Рыба на рыбном рынке
Уже приготовили на гриле. Порция внушительная на кг, хватило наесться нам двом. Ребёнок не захотел почему-то.
Клубника, сочная, сладкая. Кушали с удовольствием. Цена 2$.Но с собой взять не получилось, потекла в дороге. Замазала все на свете (
Līdzīgi stāsti
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums