Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Asuāna

Nav ziņojumu par Asuāna   Rakstiet
Tūristu stāsti par Asuāna pievienot stāstu
Ļoti viduvējas, īpaši brokastis
Nebiju gaidī jis, ka Asuā nā bū s tik saspringta ar viesnī cā m: Movenpikā un Sofitelā bija vai nu prezidenta apartamenti par kosmosa cenā m, vai tik viduvē ji numuriņ i viduvē jā s viesnī cā s.
 •  5 gadiem atpakaļ
Kruīzs pa Nīlu
Viens no interesantā kajiem ceļ ojumiem Ē ģ iptē ir kruī zs pa Nī las upi ar š ī s senā s civilizā cijas vē stures pieminekļ u apmeklē jumu.
 •  12 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Asuāna