Morāvijas kaklarota. Pernšteins

29 Jūlija 2020 Ceļošanas laiks: no 18 Jūlija 2019 ieslēgts 18 Jūlija 2019
Reputācija: +5059.5
Pievienot kā draugu
Uzrakstīt vēstuli

Tā kā es negribē ju doties uz Pernš teinu...Tas ir š ī reģ iona orientieris, bet cietoksnis, un pat tik brutā li, bez parka, bez ziediem. Bet, kad parā dī jā s Lapsa, izvē le krita uz Pernš teinu.

Pernš teina atrodas gleznainā nostū rī , tieš i blī vā mež ā . Pietura taciņ as priekš ā , kuras tuvumā ir norā de uz pili.

/>

Pirmais, ko sapratu, bija tas, ka mums jā atgriež as laikā , mē s rē ķ inā jā mies ar pē dē jo autobusu.

Pastaigai uz Pernš teinu ir vē lami ē rti apavi ar biezu zoli.

/>

/>

Ieeja pilī ir apmaksā ta.

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

/>

Morā vijas kaklarota jeb tā neizdevā s pirmajā reizē... >> >

Morā vijas kaklarota. Olomouc>>>

Morā vijas kaklarota. Loki. Olomoucas zooloģ iskais dā rzs>>>

Morā vijas kaklarota. Š ternbergs. Č ehija>>>

Morā vijas kaklarota. Izņ emot>>>

Morā vijas kaklarota. Brno>>>

Morā vijas kaklarota. Atstā t>>>

Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu
Lai stāstam pievienotu vai noņemtu fotoattēlus, dodieties uz šī stāsta albums
Līdzīgi stāsti
komentāri (12) Atstājiet savu komentāru
Rādīt citus komentārus …
iemiesojums