Lieliskas brīvdienas!

Rakstīts: 28 jūnijs 2023
Ceļošanas laiks: 18 — 23 jūnijs 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 7.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 8.0
Mē s atpū tā mies 5 naktis ar savu 8 gadus veco mazdē lu. Ē diens - izcils. Ū dens parks ir lielisks. Pati 429. telpa ir brī niš ķ ī ga: stū ra un liela, ar skatu uz jū ru un ragaviņ ā m. Wi-fi 429. istabā ir nedaudz vā jā ks nekā reģ istratū rā , bet pieļ aujams. Pats akvaparks ir izvietots 3 lī meņ os un tas pats ir ar Prestije Aquaparc de Lux (attē lā ). Lī dz jū rai apmē ram 5 minū tes. . Trū kums: nav laika aiziet lī dz jū rai.
Iesaku viesnī cu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu