laba viesnīca, Wi-Fi nav visur

Rakstīts: 4 septembris 2023
Ceļošanas laiks: 18 augusts — 16 septembris 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 7.0
apkalpošana: 7.0
Tīrība: 8.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 8.0
š ī ir 3* viesnī ca, viss kā rtī bā , tuvu jū rai
telpas ir vecas, bet tī ras
nav pludmales dvieļ u
pludmales krē sli un saulessargi tiek apmaksā ti
bā rs pludmalē ir maksas - tas nav no viesnī cas
ē diens ir garš ī gs un labi pagatavots bez dedzinā š anas vai liekiem taukiem
Tulkots automātiski no ukraiņu valodas. Skatīt oriģinālu