Laba, ērta viesnīca

Rakstīts: 3 augusts 2023
Ceļošanas laiks: 26 jūlijā — 1 augusts 2023
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 10.0
Uzturs: 10.0
Infrastruktūra: 9.0
Izvē lē jā mies to atraš anā s vietas dē ļ pilsē tas centrā . Brokastis lieliskas, tuvu jū rai. Numuri ir tī ri un uzkopti katru dienu. Mums bija dzī voklis 5 stā vā . Ir viegli nokļ ū t Nesebā rā un Pomorijā.
https://www. youtube. com/watch? v=IwzyZ0ndmGc
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu