Delfin 3*– Atsauksmes

5
Novērtējums 7.110
№56 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
Viesnīca atrodas kūrorta dienvidu daļā, 3 km no kūrorta centra. Viesnīca veido kopīgu kompleksu ar Sirena Hotel. Uzcelta 1980. gadā. Pēdējā renovācija tika veikta 2013. Piemērots ģimenēm.Vairāk →
аватар _571075
 •  apceļots 10 mēnešus atpakaļ
Novērtējums 7.0
Mums patika š ī viesnī ca. Tiklī dz ieradā mies, mū s reģ istrē ja; mums nebija jā gaida pē c nogurdinoš ā ceļ ojuma. Personā ls tur ir izpalī dzī gs un smaidī gs. Katru dienu tika uzkopta istaba, bija daudzveidī gs un garš ī gs ē diens, kokteiļ i un saldē jums, gā jiens lī dz jū rai bija maksimums 5 minū tes pa tī ru koka molu, jū ra bija silta, netā lu atrodas skaistā Nesebras pilsē ta, uz to var aiziet kā jā m vai braukt ar sabiedrisko transportu par 2 levā m. … Tomēr ▾ Mums patika š ī viesnī ca. Tiklī dz ieradā mies, mū s reģ istrē ja; mums nebija jā gaida pē c nogurdinoš ā ceļ ojuma. Personā ls tur ir izpalī dzī gs un smaidī gs. Katru dienu tika uzkopta istaba, bija daudzveidī gs un garš ī gs ē diens, kokteiļ i un saldē jums, gā jiens lī dz jū rai bija maksimums 5 minū tes pa tī ru koka molu, jū ra bija silta, netā lu atrodas skaistā Nesebras pilsē ta, uz to var aiziet kā jā m vai braukt ar sabiedrisko transportu par 2 levā m. Daudz skaistu saullē kta fotoattē lu jū rā . Svē tki izdevā s!!! !
аватар Katerina917026
 •  apceļots 5 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Viesnī ca man bija piemē rota cenai, principā par š o summu bijā m apmierinā ti. Ē diens parasti ir daudzveidī gs; viesnī ca ir tī ra, kā rtī ga, bez sū dzī bā m, esam apmierinā ti. Pludmale atrodas blakus viesnī cai, kas ir pluss, ti. … Tomēr ▾ Viesnī ca man bija piemē rota cenai, principā par š o summu bijā m apmierinā ti. Ē diens parasti ir daudzveidī gs; viesnī ca ir tī ra, kā rtī ga, bez sū dzī bā m, esam apmierinā ti. Pludmale atrodas blakus viesnī cai, kas ir pluss, ti. nav tā lu Animā cijas š ajā viesnī cā nebija, bet mans bē rns jau ir pilngadī gs, mums jau nevajadzē ja. Kluss, mierī gs, tā pat kā Saulainam krastam, nebija trokš ņ ains, kas ir labi. Š is ir pats Saulainā krasta sā kums, infrastruktū ra tur nav tik attī stī ta, nebija tik daudz daž ā du veikalu, kafejnī cu un citu lietu, bet tas mū s neapbē dinā ja.
аватар Anna432956
 •  apceļots 6 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ieradā mies 6:00, iekā rtojā mies 13:00, bet tas ir milzī gs mī nuss, jo pē c ļ oti grū ta brauciena bija jā gaida ļ oti ilgi. Viesnī ca ir normā ls rajons, nav lieliska, bet ne slikta. Tuvu jū ra un veikali. Personā ls, ē diens bija labs, nekā du sū dzī bu. … Tomēr ▾ Ieradā mies 6:00, iekā rtojā mies 13:00, bet tas ir milzī gs mī nuss, jo pē c ļ oti grū ta brauciena bija jā gaida ļ oti ilgi. Viesnī ca ir normā ls rajons, nav lieliska, bet ne slikta. Tuvu jū ra un veikali. Personā ls, ē diens bija labs, nekā du sū dzī bu. Istaba laba, normā las mē beles, ne pē dē jā gada, bet kā rtī gas, tī rī tas katru dienu.
аватар
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Viesnī ca ir lieliska, klusa, neatrodas Saulainā Krasta centrā , tuvā k Nesebā rai. Tā pē c pastaigas bija tikai tajā , Nesebā ras pusē . Pati viesnī ca ir tī ra, istabas tika tī rī tas katru dienu un bez dzeramnaudas, dvieļ i tika mainī ti ik pē c trim dienā m, bet tā kā mē s gandrī z nekad nebijā m istabā , mums bija vienalga. … Tomēr ▾ Viesnī ca ir lieliska, klusa, neatrodas Saulainā Krasta centrā , tuvā k Nesebā rai. Tā pē c pastaigas bija tikai tajā , Nesebā ras pusē . Pati viesnī ca ir tī ra, istabas tika tī rī tas katru dienu un bez dzeramnaudas, dvieļ i tika mainī ti ik pē c trim dienā m, bet tā kā mē s gandrī z nekad nebijā m istabā , mums bija vienalga. Un galu galā , spriež ot pē c atsauksmē m, daudzi dodas uz jū ru, lai duš ā saskaitī tu neizmainī tos palagus un saskaitī tu pelē juma traipus uz griestiem..... Uzturs. Bija tikai brokastis. Pietika visa kā , viss garš ī gi, ja gribas traku daž ā dī bu - brauciet uz Turciju pieczvaigž ņ u. Arī mē s tur bijā m, un es nevaru teikt, ka Bulgā rija ir sliktā ka. Sā kumā pusdienojā m apkā rtē jos restorā nos, un tad izrā dī jā s, ka Dolphin viņ i gatavo ne sliktā k. Personā ls ir ļ oti draudzī gs. Ceļ š uz jū ru ir ļ oti ē rts, un kas nē - pirmā lī nija. Vienkā rš i staigā jiet pa smilš u kā pā m. Pludmale ir tī ras smiltis, nu, protams, ir izsmē ķ i, lai gan tie ir izsijā ti, bet ko tu gribi, ja pludmalē ir Cacao Beach diskotē ka. Vispā r jau nekam vainas nav jā meklē un noskaņ ojums bū s pozitī vs. Mums patika viss. Brī niš ķ ī ga valsts, skaista jū ra. Es gribē tu atkā rtot.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
lieliska viesnī ca, ē rta. draudzī gs personā ls. Jū ra tuvu, ē diens normā ls. Es gaidī ju sliktā ko, jo viesnī ca ir pasludinā ta par 3 zvaigznē m...bija patī kami pā rsteigts. Tī rs, nav trokš ņ ains, internets numurā par papildus samaksu (nav dā rgs), visi numuri ar skatu uz jū ru. … Tomēr ▾ lieliska viesnī ca, ē rta. draudzī gs personā ls. Jū ra tuvu, ē diens normā ls. Es gaidī ju sliktā ko, jo viesnī ca ir pasludinā ta par 3 zvaigznē m...bija patī kami pā rsteigts. Tī rs, nav trokš ņ ains, internets numurā par papildus samaksu (nav dā rgs), visi numuri ar skatu uz jū ru. Pludmalē atrodas slavenā diskotē ka "Cocoa Beach". Es ar prieku paliktu š ajā viesnī cā vē lreiz.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


iemiesojums julikovalchuk
хочу отдохнуть в Болгарии с 01.08.09 -11.08.09 на одном из курартов солнечного Берега в отеле 2 - 3 звезд. Я с Украины.
15 gadiem atpakaļ  •  2 abonents 2 atbildi
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен в южной части курорта, в 3 км от центра курорта. Отель образует общий комплекс с отелем Сирена. Построен в 1980 году. Последний ремонт – в 2013 году. Подходит для семейного отдыха.

Atrašanās vieta Отель расположен в 30 км от аэропорта города Бургас.
Pludmales apraksts В 100 м от отеля.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

Магазины, 2 бара, барбекю. Специальные диетические меню (по запросу). Wi-fi платный. Круглосуточная стойка регистрации. Комната для багажа. Услуги по глажению одежды. Курение на всей территории запрещено.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • autonoma
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • nesmēķētāju numuri
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Детское отделение в открытом бассейне.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
 • bērnu gultiņa
Izklaide un sports
 • disko klubs
Telpu apraksts

В отеле 70 номеров. Состоит из одного семиэтажного здания.

Istabās

В номерах: кондиционер, фен, ТВ, душ, мини-бар.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • interneta wi-fi $
 • balkons/terase
Adrese Sunny beach - East
Tālruņi: +359 554 23280
Tīmekļa vietne: Delfin
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
Танцы-шманцы до утра или как позволит администрация отеля, вот что Вас ждет в Диско-клубе.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).