Burgas Beach Hotel 4*– Atsauksmes

6
Novērtējums 9.610
№5 viesnīcas reitingā Saulainā pludmale
9.8 Numurs
9.8 apkalpošana
9.7 Tīrība
9.9 Uzturs
9.9 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas tieši pludmalē, kūrorta dienvidu daļā. Pēdējā restaurācija tika veikta 2014. Lieliski piemērots ģimenēm ar bērniem.Vairāk →
аватар lyuddokk
 •  apceļots 2 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Viesnī cu izvē lē jos pē c reitinga, reģ istrē š anā s 14.00, bet mani uzlika rokassprā dzi un aizsū tī ja pusdienā s, numuriņ u tī rī ja katru dienu, dvieļ us un gultas veļ u mainī ja katru otro dienu, ē diens super, katrai gaumei un krā sai , piektdien bija bulgā ru virtuves tematiskā s vakariņ as, bija daudz desertu, lai gan parastā dienā arī to ir daudz. … Tomēr ▾ Viesnī cu izvē lē jos pē c reitinga, reģ istrē š anā s 14.00, bet mani uzlika rokassprā dzi un aizsū tī ja pusdienā s, numuriņ u tī rī ja katru dienu, dvieļ us un gultas veļ u mainī ja katru otro dienu, ē diens super, katrai gaumei un krā sai , piektdien bija bulgā ru virtuves tematiskā s vakariņ as, bija daudz desertu, lai gan parastā dienā arī to ir daudz. Ja godī gi, ē dienu izvē le ir ļ oti liela, it ī paš i deserti: konditorejas izstrā dā jumi, daž i krē mi, ž elejas, augļ i, saldē jums, baklava, kū kas, visu pat neizmē ģ inā ju. Pludmale ir neslavē jama, smiltis ir tī ras, patī kamas un uzreiz izejot no viesnī cas, ejot no pludmales var nokratī t smiltis uz otas (jautri). Daudz vecā ku pā ru, tikai divi jauni pā ri satikā s ar ukraiņ iem, animā cija gan pa dienu, gan vakarā pie baseina, bā rmeņ i ar dzeramnaudu nelutina - tā nav Turcija. Dzī voju 9. stā vā , istabā ir Wi-Fi. Kopumā viesnī ca man ļ oti patika, un ja nā kamgad atkal nebū s izvē les, kur doties, tad atgriezī š os š ajā viesnī cā , lai gan jau pagā juš ajā gadā biju Bulgā rijā , un dzī ve ir tik ī sa un es gribē tu redzē t vairā k valstu, bet...Tā tad, ko es iesaku!
аватар
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 10.0
Man bija lielisks ceļ ojums uz š o viesnī cu. Tas atrodas 1. lī nijā . Ē diens š eit ir ļ oti labs un garš ī gs. Jauki un komfortabli numuriņ i, labs serviss. Kas attiecas uz mani, tā ir vienkā rš i forš a viesnī ca. … Tomēr ▾ Man bija lielisks ceļ ojums uz š o viesnī cu. Tas atrodas 1. lī nijā . Ē diens š eit ir ļ oti labs un garš ī gs. Jauki un komfortabli numuriņ i, labs serviss. Kas attiecas uz mani, tā ir vienkā rš i forš a viesnī ca.
аватар hop-hop55
 •  apceļots 3 gadā atpakaļ
Novērtējums 8.0
Pludmale pie viesnī cas, ē dinā š ana daudzveidī ga, restorā ns plaš s, baseini lieliski, dzē rieni daudzveidī gi ē dienkartē , saldē jums un hotdogi, augļ i, vienmē r bezmaksas sauļ oš anā s krē sli pie baseina, atpū tā mies ar mazmeitu , animā cija ir augstā kā s klases, paldies animatoriem, brī niš ķ ī giem puiš iem. … Tomēr ▾ Pludmale pie viesnī cas, ē dinā š ana daudzveidī ga, restorā ns plaš s, baseini lieliski, dzē rieni daudzveidī gi ē dienkartē , saldē jums un hotdogi, augļ i, vienmē r bezmaksas sauļ oš anā s krē sli pie baseina, atpū tā mies ar mazmeitu , animā cija ir augstā kā s klases, paldies animatoriem, brī niš ķ ī giem puiš iem.
Mī nuss ir tas, ka pie jū ras ir maksas sauļ oš anā s krē sli, kas aizņ em lielā ko daļ u piekrastes, un tā pē c, lai apstā ties, ir jā meklē brī va vieta krastā , telpas nav sliktas, bet santehnika veca, bet visā di citā di viss ir ļ oti labi.
Ar laba vē lē jumiem no Hoprjaņ inovu ģ imenes no Igaunijas.
аватар zovtun.ekaterina
Š is ir mū su otrais ceļ ojums uz jū ru š ogad, un, ja pirmā reize ir trokš ņ aina, jautra atpū ta ar draugiem Turcijā , tad Bulgā rija mums ir devusi lielisku iespē ju atpū sties no visiem apkā rtē jiem un priecā ties vienam par otru. … Tomēr ▾ Š is ir mū su otrais ceļ ojums uz jū ru š ogad, un, ja pirmā reize ir trokš ņ aina, jautra atpū ta ar draugiem Turcijā , tad Bulgā rija mums ir devusi lielisku iespē ju atpū sties no visiem apkā rtē jiem un priecā ties vienam par otru.
Par atraš anā s vietu labā k nedomā t, viesnī ca atrodas tieš i Melnā s jū ras krastā un, izejot uz balkona, pavē rā s neaizmirstams skats. Istabas ir tī ras, ē rtas, remonts nav super jauns, bet viss ir labā stā voklī .
Par ē dienu var runā t mū ž ī gi, jo ē diens ir ļ oti labs, garš ī gs un daudzveidī gs. Vienī gais vā jš ir alkohols, tā pē c labā k ņ emt lī dzi vai pirkt vietē jos lielveikalos, cenas ī paš i neatš ķ iras.
Kontinents: pā rsvarā jaunas ģ imenes ar bē rniem un vecā ka gadagā juma pā ri, kuriem joprojā m ir š aujampulveris kolbā s))))
Ukraiņ u un krievu ir maz, lielā kā daļ a ir vā cieš i, briti, poļ i.
Tā tad, ja vē laties garš ī gi paē st, garī gi atpū sties un esat redzē jis pietiekami daudz skaistu saullē ktu un saulrietu, tad jū s esat š eit)
Вид с балкона В самом отеле очень много ЖИВЫХ растений. Сладкий стол) ещё был шоколадный фонтан, но это в другой день) Отель ночью
аватар kravchyk-maria
 •  apceļots 8 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Braucā m paš i ar savu auto. Ceļ š ir garš un grū ts, jo tā ir pirmā reize. Navigators salū za, kartes netika ņ emtas. Viesnī ca bija 14. gadā . Nokā rtots uzreiz. Viesnī ca ir skaista, lai gan celta sen. Visur veikts remonts. Mē beles istabā ir labas uz grī das-paklā ja, seifs, kondicionieris, santehnika nav veca. … Tomēr ▾ Braucā m paš i ar savu auto. Ceļ š ir garš un grū ts, jo tā ir pirmā reize. Navigators salū za, kartes netika ņ emtas. Viesnī ca bija 14. gadā . Nokā rtots uzreiz. Viesnī ca ir skaista, lai gan celta sen. Visur veikts remonts. Mē beles istabā ir labas uz grī das-paklā ja, seifs, kondicionieris, santehnika nav veca. Autostā vvieta ir bezmaksas. AL ē diens ir ļ oti labs un daudz kas cits. Arī dzē rieni. Pludmale, jū ras pasaka. Interneta mī nusi tikpat kā nav, vismaz caur Skype nekur nezvanī jā m. Vē l viens trū kums - mū su istaba nebija iztī rī ta, gulta tika mainī ta uz vienas gultas. Dvieļ i tika mainī ti reizi 4 dienā s pē c nomeš anas uz grī das. Ja viņ i nebū tu padevuš ies, viņ i droš i vien nebū tu mainī juš ies. Viesnī cas 4 lifti darbojā s labi, nebija rindu. Animā cija katru vakaru. Personā ls labi saprot krievu valodu. Pludmalē ir daudz ukraiņ u. Visi apsveikumi Slava Ukrainai, slava varoņ iem.
Ванна кімната
аватар kat29
 •  apceļots 12 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
lieliska vieta bē rniem un pieauguš ajiem. … Tomēr ▾ lieliska vieta bē rniem un pieauguš ajiem.


iemiesojums Infi8
2 gadā atpakaļ  •  4 abonents 6 atbildes
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Отель расположен прямо на пляже в южной части курорта. Последняя реставрация сделана в 2014 году. Прекрасно подходит для отдыха семей с детьми.

Atrašanās vieta До центра города и центрального автобусного вокзала можно дойти за 10 минут. До аэропорта города Бургас - 30 км.
Pludmales apraksts Муниципальный песчаный пляж перед отелем.
 • 1. rinda
 • pilsētas pludmale
 • smilšu pludmale
Viesnīcā

3 бара, ресторан, 2 бассейна, терраса для загара, магазины.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • atklāts baseins
 • konferenču/banketu telpa
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • парикмахерская/салон красоты
 • ārsts
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Водная горка, анимационная программа для детей.
 • bērnu peldbaseins
 • rotaļu laukums
Izklaide un sports Дартс.
 • ūdens atrakciju parks vai slidkalniņi
 • galda teniss  FREE 
 • sporta zāle  FREE 
 • animācija
Telpu apraksts

В отеле 258 номеров. Отель состоит из основного 18-этажного здания.

Istabās

В номере представлено: душ, фен, кондиционер, ТВ, сейф (бесплатно), холодильник (бесплатно), балкон.

 • vanna/duša
 • fēns
 • gaisa kondicionieris
 • kabeļtelevīzija/satelīttelevīzija
 • tālrunis
 • balkons/terase
Adrese 8240 Sunny Beach, Bulgaria
Tālruņi: +359(554)22358
Tīmekļa vietne: Burgas Beach Hotel
FAQ
Какой пляж у отеля?
Отель располагается на 1-й пляжной линии. Рядом с отелем находится городской песчаный пляж.
Какие развлечения есть в отеле?
В отеле есть аквапарк или горки. О том чтобы Вы ни минуты не скучали позаботится анимация.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Отель располагает детским бассейном с небольшой глубиной, детской площадкой с горкой и качелями.