Skaista viesnīca lieliskā vietā!

Rakstīts: 4 novembris 2013
Ceļošanas laiks: 27 — 28 oktobris 2013
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Biznesa braucieniem; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
9.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 9.0
apkalpošana: 8.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 8.0
Infrastruktūra: 10.0
Ļ oti jauka viesnī ca ar lielu vestibila bā ru blakus vestibilam. Draudzī gi profesionā li darbinieki. Norē ķ ins notika ļ oti ā tri. Istabas nelika vilties. Ļ oti plaš s, daudz vietas, kvalitatī vas mē beles, visas pasteļ toņ os. Ļ oti mā jī gs. Ī paš i uz balkona, no kura paveras skaists skats uz kalniem. Liels pluss paš ai viesnī cai ir tā s atraš anā s vieta – tuvu centram. Un skaists skats pa logu š eit no katras istabas. Wi-Fi bija ā trs. Bija arī pareizais daudzums dvieļ u un kosmē tikas. Ē dieni restorā nā ir garš ī gi, bufetes stilā . Viss augstā kajā lī menī .
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu