Lieliska viesnīca, silta un mājīga, lieliska atrašanās vieta

Rakstīts: 27 janvārī 2020
Ceļošanas laiks: 19 — 21 decembris 2019
Kam autore iesaka viesnīcu?: Relaksējošām brīvdienām; Ģimenēm ar bērniem; Atpūtai ar draugiem, jauniešiem
Viesnīcas vērtējums:
8.0
no 10
Viesnīcu vērtējumi pēc kritērijiem:
Istabas: 8.0
apkalpošana: 9.0
Tīrība: 9.0
Uzturs: 9.0
Infrastruktūra: 8.0
Viesnī cu izvē lē jā mies par normā lā m cenā m un pē c draugu ieteikuma, kuri pirms tam bija atpū tuš ies Elitsa viesnī cā . Man ļ oti patika. Viss ir vienkā rš i - un virtuve, un apkalpoš ana, un viesnī cas saimnieces viesmī lī ba. Mū su istaba ar balkonu ar brī niš ķ ī gu skatu uz kalniem un mež u arī bija vienā lī menī . Kopumā bijā m ļ oti apmierinā ti un plā nojam tuvā kajā laikā apmeklē t viesnī cu.
Tulkots automātiski no krievu valodas. Skatīt oriģinālu