St.Peter 4*– Atsauksmes

2
Novērtējums 9.010
Atrodas centrā netālu no Olimpiskā kompleksa, 700 m no pacēlāja.Vairāk →
аватар
 •  apceļots 9 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
23.12. 2014. Š obrī d esam š ajā viesnī cā . Tī ras telpas, viss nepiecieš amais. Izņ ē mums ir š ampū ns, ķ ermeņ a pieniņ š , vates kociņ i utt. Tikai š ķ idrā s roku ziepes un duš as ž eleja. Pretē jā gadī jumā nekā du trū kumu nav. … Tomēr ▾ 23.12. 2014. Š obrī d esam š ajā viesnī cā . Tī ras telpas, viss nepiecieš amais. Izņ ē mums ir š ampū ns, ķ ermeņ a pieniņ š , vates kociņ i utt. Tikai š ķ idrā s roku ziepes un duš as ž eleja. Pretē jā gadī jumā nekā du trū kumu nav. Apkalpoš ana numurā ir savlaicī ga un neuzkrī toš a. Istabu uzkopš ana 5. Restorā ns: no rī tiem sā tī gas brokastis, svaigi spiestas sulas, smalkmaizī tes, sarkanā s zivis, jogurts, sieri. . Augļ i. Vakariņ ā s bagā tī ga ē dienkarte, desertā š tats ļ oti "nokost", lī dz "dara" nevis kā pt. " Viss ir ļ oti garš ī gi! Super! Atraš anā s vieta izcila, pā ri ceļ am slidotava un peldbaseins, ramanu, slē pju, munī cijas nomas punkts. Lī dz pilsē tas centram 5-7 minū tes, lī dz dzelzceļ a stacijai 10 minū tes. Ar viesnī cu esmu apmierinā ta. Ir pelnī jis savas zvaigznes, paldies!
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru
аватар
 •  apceļots 15 gadiem atpakaļ
Novērtējums 9.0
Atpū tā s trijatā es, vī rs, meita (6 gadi). Viesnī ca super, un numuriņ i, personā ls, ē dinā š ana. … Tomēr ▾ Atpū tā s trijatā es, vī rs, meita (6 gadi). Viesnī ca super, un numuriņ i, personā ls, ē dinā š ana.
Atsauksmes avots — vOtpusk.ru


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas

Расположен в районе центра у Олимпийского комплекса, 700 м от подъемника.

Viesnīcā

ресторан, бар, гостиная с баром и с живой музыкой, закрытый бассейн, сауна, хаммам, джакузи, солярий, фитнесс, массаж, ароматерапия, лыжехранилище.

FAQ