Das Tigra Best Western Plus 4*– Atsauksmes

2
Novērtējums 10.010
10.0 Numurs
10.0 apkalpošana
10.0 Tīrība
10.0 Uzturs
10.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas klusā ieliņā Vīnes centrā, pastaigas attālumā no Vīnes slavenajām klasiskās mūzikas norises vietām, izstāžu paviljoniem un vēsturiskiem apskates objektiem. Mocarts dzīvoja viesnīcas ēkā 1773. gadā. Uz fasādes, pa kreisi no viesnīcas ieejas, ir redzama plāksne, kas piemin viņa pirmo uzturēšanos Vīnē.Vairāk →
аватар Dimok2807
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
… Tomēr ▾
Незабываемая Вена Незабываемая Вена Незабываемая Вена Незабываемая Вена Незабываемая Вена Незабываемая Вена Незабываемая Вена Незабываемая Вена
аватар Dimok2807
 •  apceļots 14 gadiem atpakaļ
Novērtējums 10.0
Vī ne bija mans medusmē neš a ceļ ojums ar sievu. Vī ne ir skaista pilsē ta ar tā s arhitektū ras pieminekļ u ansambļ iem, muzejiem un citā m apskates vietā m. Viesnī ca atrodas galvaspilsē tas centrā . Istaba glī ta, tī ra un moderna. … Tomēr ▾ Vī ne bija mans medusmē neš a ceļ ojums ar sievu. Vī ne ir skaista pilsē ta ar tā s arhitektū ras pieminekļ u ansambļ iem, muzejiem un citā m apskates vietā m. Viesnī ca atrodas galvaspilsē tas centrā . Istaba glī ta, tī ra un moderna. Mē s ļ oti ā tri tikā m sē dinā ti pē c ieraš anā s. Personā ls ir draudzī gs. Runā ja angļ u un vā cu valodā . No logiem paveras skats uz klusu ielu. Brokastis bija garš ī gas un ē stgribas. Mū s pā rsteidza ē dienu daž ā dī ba gan piena, gan gaļ as. Mē s rezervē jā m privā tu ekskursiju. Mē s daudz uzzinā jā m un redzē jā m. Nā kotnē paš i gā jā m un braucā m transportā . Vē na, ī paš i tā s centrā lā daļ a, ir jā skatā s ar kā jā m, tas ir, daudz jā staigā . Mā jī gas un mazas ieliņ as saskan ar pilsē tas arhitektonisko struktū ru. Apmeklē jā m slaveno kafejnī cu "Zacher", kas atrodas iepretim Vī nei
Opera. Arī ne mazā k slavens ē diens tajā ir Austrijas strū dele un kafija. Viņ i brauca karietē . Neaizmirstams iespaids.
Bija uz operas un baleta mā kslinieku koncertu. Tas bija pā rsteidzoš s. Vī ne ir skaista vakarā . Ko gan nevar redzē t uz galvenā s ielas, ko sauc par Grabenu, mū su Maskavas Arbata lī dzī bā . Austrieš i ir draudzī gi cilvē ki. Vienā vā rdā nevar teikt, ka jā iet un jā skatā s. Ļ oti iesakā m š o viesnī cu. Ē rti nokļ ū t pilsē tas nomalē . Netā lu atrodas metro. Viesnī cas viesi pā rsvarā bija vā cieš i vai austrieš i. Koridorā pilnī gs klusums. Es iesaku š o viesnī cu. Jā , mums paveicā s ar laikapstā kļ iem. Uz š o viesnī cu noteikti dosimies vē l, bet tikai vasarā .


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI
Atrakcijas
Šēnbrunnas pils
Novērtējums 9.4
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Stats
Stefana katedrāle
Novērtējums 9.1
Austrija, Vēna
Arhitektūra, Reliģija, Stats
Šēnbrunnas zoodārzs
Novērtējums 9.7
Austrija, Vēna
Daba, Izklaide

Отель расположен на тихой улице в центре Вены, в нескольких минутах ходьбы от знаменитых венских центров классической музыки, выставочных павильонов и исторических достопримечательностей. В здании отеля в 1773 году проживал Моцарт. На фасаде слева от входа в отель можно увидеть мемориальную доску в память его первого пребывания в Вене.

Atrašanās vieta 20 км от аэропорта г. Вены.
Viesnīcā

Конференц-зал вместимостью 28 человек.

Доставка еды и напитков в номер, упакованные ланчи, круглосуточная стойка регистрации, услуги по продаже билетов, камера хранения багажа, услуги консьержа, услуги по глажению одежды, чистка обуви, пресс для брюк, факс/ксерокопирование, люкс для новобрачных, доставка прессы.

Курение на всей территории отеля запрещено.

  • kafejnīca/bārs
  • konferenču zāle/banketu zāle
  • darījumu centrs
  • droši
  • bezmaksas wi-fi
  • lifts
  • veļas mazgāšana
  • izmitināšana ar dzīvniekiem
  • nesmēķētāju numuri
  • apmaksa ar maksājumu kartēm
Telpu apraksts

Всего в отеле 79 номеров.

Adrese Tiefer Graben 14 - 20 A - 1010 Wien, Österreich
Tālruņi: Tel.: +43 1 5339641-0 Fax: +43 1 5339645
Tīmekļa vietne: Das Tigra Best Western Plus
FAQ