Der Schmittenhof 4*– Atsauksmes

1
Novērtējums 7.010
pamatā
1 atsaukt
7.0 Numurs
9.0 apkalpošana
9.0 Tīrība
9.0 Uzturs
8.0 Infrastruktūra
Viesnīca atrodas Schmittenhöhe kalna pakājē, ļoti tuvu slēpošanas trasēm un tikai 100 metru attālumā no gaisa vagoniņa. Cellamzē slēpošanas zonas centrs atrodas 15 minūšu pastaigas attālumā. Šī viesnīca ir piemērota ģimenes slēpošanas brīvdienām vai draugu grupai.Vairāk →
аватар lerman
 •  apceļots 11 gadiem atpakaļ
Novērtējums 7.0
Ar vī ru un mazu bē rnu devā mies uzreiz pē c janvā ra brī vdienā m. Sā kotnē ji rezervē jā m viesnī cu St. George Hotel, bet sakarā ar reisu aizkavē š anos uz Domodedovo, nomainī jā m viesnī cu uz š o. Ja ceļ ojat ar mazuli, tad, protams, š ī viesnī ca nav pilnī bā paredzē ta jums, jo tajā nav nekā du labierī cī bu mazuļ iem. … Tomēr ▾ Ar vī ru un mazu bē rnu devā mies uzreiz pē c janvā ra brī vdienā m. Sā kotnē ji rezervē jā m viesnī cu St. George Hotel, bet sakarā ar reisu aizkavē š anos uz Domodedovo, nomainī jā m viesnī cu uz š o.
Ja ceļ ojat ar mazuli, tad, protams, š ī viesnī ca nav pilnī bā paredzē ta jums, jo tajā nav nekā du labierī cī bu mazuļ iem. Bet viesnī cas personā ls ir tik uzmanī gs un atsaucī gs, ka visi, kas varē tu mums palī dzē t. Pavā ri gatavoja atseviš ķ i bē rnam, administratore, viesmī ļ i un vispā r jebkurš viesnī cas darbinieks bija ā rkā rtī gi uzmanī gs, atsaucī gs uz jebkuru pieprasī jumu. Tajā pagatavotais ē diens ir ļ oti garš ī gs. Deserti ir vienkā rš i pā rsteidzoš i. Skaista meitene - administratore Daniella. Tas palī dzē s atrisinā t jebkuru problē mu. Kopumā viesnī ca ir ļ oti laba, ī paš i ē diens un personā ls. Pirts ļ oti laba. No mī nusiem - baseinu trū kums.
Kopumā Tse Lam Zi ir lielisks kū rorts - bez patosa, ļ oti mā jī gs, tī rs, brī vs. Nav tū ristu pū ļ u. Publika ir ļ oti patī kama un pieklā jī ga. Mī ts, ka krievus nemī l, ir tikai mī ts, kam nav nekā da sakara ar realitā ti. Starp citu, tur ir daudz krievu, bet tie nav tie krievi, kas atpū š as lē tajos Ē ģ iptes kū rortos. Gandrī z jebkurā kafejnī cā /bā rā /restorā nā ē dienkarte tiks atnesta mū su valodā . Lidostā ir tā pat - visas zī mes, zī mes utt. tostarp krievu valodā . Vā rdu sakot - bez mums viņ i nekur. ))))
Kas attiecas uz kalniem - viss ir vienkā rš i ideā li - lifti gandrī z tukš i, ē rti. Trases tī ras. Viss apkalpojoš ais personā ls ir ā rkā rtī gi draudzī gs.
Par cenā m. Mū su biļ ete diviem uz divā m nedē ļ ā m maksā ja 13.000. Ir nepiecieš amie izdevumi - slē poš anas pase - 40 eiro dienā no cilvē ka. Inventā ra noma – aptuveni 20 eiro dienā vienai personai. Karstvī na tase kalnā - apmē ram 3 eiro. Pusdienas kalnā - apmē ram 10-15 eiro no cilvē ka, ar dzē rieniem.
Pati Tse Lam Zi ir pilna ar kafejnī cā m, restorā niem utt. Cenas ir tā das paš as kā Maskavā . Un kaut kur zemā k.
Ja ceļ ojat pirmo reizi, iesaku visu aprī kojumu un citus lī dzī gus iegā dā ties paš ā Tse Lam Zi. Izvē le ir vienkā rš i milzī ga, cenas nav augstā kas, bet biež i vien zemā kas nekā Maskavā (un, iespē jams, Krievijā ). Piemē ram, es te nopirku slē poš anas zeķ es par 1000 rubļ iem, kur tā das paš as maksā.10 eiro.
Vā rdu sakot - tur viss ir ļ oti forš i. Ja esi normā ls cilvē ks, kurš nemeklē nepatikš anas un netī rus trikus, bet bauda dzī vi, tad tev bū s lielisks atvaļ inā jums. Un neticiet stulbajā m atsauksmē m. lielā ko daļ u no tiem raksta cilvē ki, kurus parasti ir grū ti iepriecinā t.
Lai veicas!
P. S. Izlasī ju pā ris negatī vas atsauksmes par š o viesnī cu - man likā s, ka tā s rakstī juš i konkurenti vai vispā r neadekvā ti cilvē ki. Austrijā principā nevar bū t netī ri veci dvieļ i un gultas veļ a. Kas attiecas uz pā rtiku, tas ir pilnī gs bummer. Viss ir garš ī gi.
Un tomē r, pē rkot slē poš anas karti, ņ emiet vē rā , ka autobusā pa pilsē tu tā tiek skaitī ta kā braukš anas karte un par braukš anas maksu nav jā maksā , un to cena ir dā rga - 4 eiro vienā virzienā , pat ja braucat ar vienu pieturu.


Vēl nav jautājumu
Uzdod jautājumu par viesnīcu
sazinieties ar ekspertiem un saņemiet atbildes
tuvāko stundu laikā.
VIESNĪCU EKSPERTI

Viesnīca atrodas Schmittenhöhe kalna pakājē, ļoti tuvu slēpošanas trasēm un tikai 100 metru attālumā no gaisa vagoniņa. Cellamzē slēpošanas zonas centrs atrodas 15 minūšu pastaigas attālumā. Šī viesnīca ir piemērota ģimenes slēpošanas brīvdienām vai draugu grupai.

Atrašanās vieta Klāgenfurtes lidosta atrodas 225 km attālumā, savukārt Zalcburgas lidosta ir 99 km attālumā.
Viesnīcā

ZeitGeist restorāns (starptautiskā un austriešu virtuve), uzkodu bārs, īpašas diētas ēdienkartes (pēc pieprasījuma), bagāžas glabātuve, ātrā reģistrēšanās/izrakstīšanās, apsargāta autostāvvieta, atļauti mājdzīvnieki.

 • restorāns
 • kafejnīca/bārs
 • autostāvvieta
 • droši
 • bezmaksas wifi
 • lifts
 • veļas mazgāšana
 • telpas cilvēkiem ar invaliditāti
 • nesmēķētāju numuri
 • slēpju uzglabāšanas telpa
 • valūtas maiņa
 • apmaksa ar maksājumu kartēm
Bērniem Bērnu drošības barjeras, bērnu grāmatas, mūzika vai filmas, galda spēles un/vai puzles.
 • bērnu krēsli restorānā
 • Bērnu gultiņa
Izklaide un sports Sporta pasākumu tiešraide, dzīvā mūzika/performance, kulinārijas klase, pagaidu mākslas izstādes.
 • blakus pacēlājs (līdz 600 m)
 • sauna / vanna / hammam
 • sporta zāle
 • ekskursiju organizēšana
Telpu apraksts

Telpu kategorijas: JS Kitzsteinhorn, DBL Comfort Schmitten, SGL Areit, DBL Areit.

Istabās

Privāta vannas istaba, vanna vai duša, fēns, bezmaksas tualetes piederumi, seifs, gaisa kondicionētājs, mini bārs, satelīttelevīzija, rakstāmgalds.

Adrese Schmittenstraße 109, 5700 Zell am See, Austrija.
FAQ
Какие развлечения есть в отеле?
Отель предоставляет услуги сауны / бани / хаммам. . Рядом с отелем находится подъемник (до 600 м).Для поддержания хорошей физической формы отель предлагает посетить тренажерный зал. В отеле присутствует организация экскурсий, упрощает выбор и дает советы специалист по туризму.
Какие возможности для детей есть в отеле?
Детские стульчики для кормления Ваших малышей всегда под рукой. По Вашей просьбе отель предоставляет детскую кроватку (бесплатно).