Atsauksmes un stāsti par viesnīcām Al Aina

Nav ziņojumu par Al Ains   Rakstiet
Tūristu stāsti par Al Ains pievienot stāstu
Jauka viesnīca
Viesnī ca ir lieliska, visi pakalpojumi darbojas perfekti. Istaba tī ra, nesmē ķ ē ta, tī ra vienu reizi dienā , ū deni papildina divas reizes dienā .
 •  5 gadiem atpakaļ
"Al Ain Zoo" - apstiprinām un iesakām!
AAEAl Ains
Kuram tas interesē , bet katrā valstī mē s cenš amies apmeklē t zoodā rzu. Tas mums tā ds mazs hobijs, esam apbraukā juš i visus Ukrainas zoodā rzus, ar prieku pē tī jā m skaisto un superglī to Berlī nes zoodā rzu, ...
 •  9 gadiem atpakaļ
Parādīt vairāk »


Vairāk par Al Ains